העפלה, 1945-1948תקופות:
בין מלחמת העולם השניה למלחמת העצמאות

מושגים מקושרים:
אוניית המעפילים "יציאת אירופה תש"ז" - אקסודוס 1947
אניות העפלה
הבעיות העיקריות שאיתן נאלצו להתמודד מארגני ההעפלה
הגברת קצב פעילות העפלה
ההעפלה מאירופה
המוסד לעלייה ב'
העפלה
העפלה - פעולות צבאיות של פלמ"ח
העפלה - קפריסין
הפלמ"ח בהעפלה - תפקידיו המבצעיים
הפלמ"ח בפעולות העפלה
הקשיים והבעיות בהעפלה
השלב הראשון - עם התחדשות העפלה
התמורות במדיניות הבריטית נגד ההעפלה 1945-1948
מאבק בבריטים
משימות העפלה
שיתוף הפעולה -הפלמ"ח וה'מוסד לעליה ב' בנושא ההעפלה
שלבי ההמשך - בעקבות הגברת קצב העפלה

ספרים מקושרים:
Britain's Naval and Political Reaction to the Illegal Immigration
בין שמיים וים ; קורותיה של ספינת מעפילים
בנתיב ההעפלה ממזרח
בנתיבי הצלה והעפלה
גשר בים, הפל-ים בהעפלה
דף מהסליק מספר 2 - במאבק ההעפלה
הגדעונים, באוניית ההעפלה
הגנה יהודית בארצות המזרח - העפלה והגנה במצרים
ההעפלה
ההעפלה - 1936-1948
ההעפלה במאבק על הקמת המדינה - סיפור אישי
ההעפלה וחיל הים
ההעפלה מאירופה - סיפורה של "אקסודוס"
הזירה הימית - מראשית ההעפלה עד ראשית המדינה
העפלה
העפלה - מאסף לתולדות ההצלה, הבריחה ושארית הפליטה
הפלי"ם בהעפלה
הפלי"ם בהעפלה - "גשר בים"
וקבצתים מירכתי ארץ - ההעפלה הרביזיוניסטית והאזרחית ביבשה ובים
ישראל - מגדר ולאומיות
מאבק ההעפלה, 1934-1948
מבצעים לפני מלחמת העצמאות, ההעפלה
מוטות תורן - ספינות ההעפלה והרכש לאחר מלחמת העולם השנייה
מסיפורי ההעפלה
נתיבים נעלמים. עם ההעפלה במחתרת, במדבר ובים
ספינות המרי, ההעפלה 1945-1948
ספינת חיי
ספינת מרי
עלייה ב', 1934-1948
קולונל ווג'ווד - אוניית המלחמה של המעפילים
תרומת ההעפלה במאבק נגד הבריטים 1945-1947
תרומת ההעפלה במאבק נגד הבריטים, 1945-1947

סרטים מקושרים:
"לא תפחידונו"
גד לסקר - ראיון אישי
הים האחרון
הכנות הפלי"ם להעפלה
עדה סרני (3) - ההעפלה לאיטליה (פלי"ם)
עמוד האש - היסטוריה מצולמת

עדויות מקושרות:
אקסודוס בנמל פורט דה בוק, 1947
בפלמ"ח, בפלי"ם ובהעפלה
דב מגן - עדות על הפלי"ם
האוניות אנצו סרני ונחשון
הפלי"ם והעפלה
זכרונות מפרשת אוניית המעפיליים - מולדת
חברות בפלמ"ח - בנות העמקים
חברות בפלמ"ח: הראשונות שהתגייסו לפלמ"ח
חברות בפלמ"ח: חברות שדות-ים וגבעת-חיים
יעקב ניצן - ראיון
ישראל אוירבך - פעילותי בפל"ים, בים ובפלמ"ח
מיכה פרי - פעילות בפלמ"ח ב
סיפור חייו של אורי טהון
על הפלי"ם
פלי"ם
פעילותי בשנות המאבק - אליעזר ליף
ראיון עם ישראל חורב
ראיון עם נחום כרמלי
שרה יפה - ראיון
נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים