חוברת של הכנס הארצי הרביעי של הפלמ"ח - לזכרו של יצחק שדהנושאים מקושרים:
גבעת ברנר

תקופות:
בין מלחמת העולם השניה למלחמת העצמאות, מדינת ישראל, מלחמת העצמאות

מושגים מקושרים:
הקמת הפלמ"ח
תרומת הפלמ"ח ומורשתו

ספרים מקושרים:
בית יצחק שדה ביפו - חוברת רקע
הכינוס הארצי השלישי של הפלמ"ח
ט"ו שנים לפטירתו של אלוף יצחק שדה
יצחק שדה - 20 שנה לפטירתו
יצחק שדה - אלבום
יצחק שדה - לזכרו
יצחק שדה - לזכרו של יצחק שדה
יצחק שדה - פעלו ומורשתו
לזכרו של יצחק שדה - דברי חבריו וידידיו
מאה שנה להולדתו של יצחק שדה
מנער שליח ליזם בכיר
עלון עמותת דור הפלמ"ח - חוברת מספר 2
עלון עמותת דור הפלמ"ח מספר 8 - הכנס העשירי

סרטים מקושרים:
אזכרה ליצחק שדה מפקד הפלמ"ח הראשון
איתן דפני על סבו יצחק שדה ועל חקלאות
טקס הענקת פרס ע"ש יצחק שדה תשע"ז 2016
יצחק שדה
יצחק שדה - דיוקן
מאה ועשרים שנה לציון הולדת יצחק שדה
פגישה עם איזה ואיתן דפני
פגישה עם משה ואיזה דפני
שישים שנה לפטירתו של מפקד הפלמ"ח - יצחק שדה

עדויות מקושרות:
יורם שדה מספר על אביו, יצחק שדה
יצחק שדה - מאה שנים להולדתו

1 חברים מקושרים
נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים