התיישבות במלחמה - יישובים שעמדו, פונו, או נפלו במלחת העצמאות 1948תקופות:
בין מלחמת העולם השניה למלחמת העצמאות, מלחמת העצמאות

מושגים מקושרים:
בארי
ההחלטה על פינוי קיבוץ יד מרדכי - לא רלוונטי
הלחימה בערביי ארץ ישראל - עד 15.5.1948
הלחימה בפולש המצרי - 15.5-10.6.1948
הלחימה להגנת קו המים בנגב
הנגב - השטח והאוכלוסייה
הפלמ"ח והנגב
הפלמ"ח ויישובי הנגב
הקמת מערך ההסברה ותפקודו עד מלחמת העצמאות
הקרב האחרון בגוש עציון
ועדת הנגב
חטיבת הנגב (חטיבה 12)
חילוץ אנשי יד מרדכי ע"י "חיות הנגב" לא רלוונטי
חצרים
כניעת יישובי גוש עציון
כפר דרום
מלחמת העצמאות
מלחמת העצמאות בחזיתות השונות
מצב יישובי הנגב בסוף 1947
משמר הנגב
עמידת בארות-יצחק במתקפות הצבא המצרי
עמידת הנגב במצור – מה-10.6 עד 15.10.1948
עמידת כפר-דרום במתקפות ובמצור
עמידת נירים בהתקפת הצבא המצרי
קרבות יד מרדכי לא רלוונטי
שיירות בכבישים אל הנגב ובדרכי הנגב
שלבים במלחמת העצמאות

תמונות מקושרות:
עמדות הגנה בקיבוץ יד מרדכי

ספרים מקושרים:
"ניצנים", קיבוץ שנבנה פעמיים
222 הימים של כפר דרום
בארות יצחק בהתיישבות ובמלחמה
בארות יצחק במלחמת העצמאות; סיפור הקרב
בנתיבי השרדות הקיבוץ; יד מרדכי בשנים 1947-1949
בשערי עזה - המערכה על בארות יצחק
גוש עציון במלחמתו
גוש עציון לתולדותיו
גוש עציון מראשיתו עד תש"ח
ההתיישבות היהודית בהרי חברון ובגוש עציון 1947-1940
הקרב על ניצנים במלחמת העצמאות
יד מרדכי במערכה
יומנה של ניצנים
ימים אחרונים בגוש עציון
כפר דרום - גבורה ומופת
כפר דרום כפר הגבורה
כפר דרום, תש"ז-תש"ח
נירים מול האויב (חללי קיבוץ נירים)
עמידת יד מרדכי - ההשג והצווי
קיבוץ יד מרדכי, 50 שנה למערכה (עלי"ם מס. 15)
שבעים לבארות יצחק

סרטים מקושרים:
באר שבע - המסגד (מוזיאון) - ג. בהמשך: נירים-1
הגנת בארות יצחק
הגנת נירים
הגנת נירים - 2
הגנת נירים - 3
הגנת נירים - 4
הגנת נירים - 5
הגנת נירים - 6
היום הארוך ביותר של נירים-דנגור
השיירה לכפר דרום (פריצת הדרך לנגבה)
יד מרדכי - 1 (איסוף נפגעי הקרב במוצבי התמילה)
יד מרדכי - 2
יד מרדכי - 3 (הקרבות והפינוי)
יד מרדכי - 4 (פיצוץ ראשון של גשר דהרייה)
כפר דרום-1 בארות יצחק
כפר דרום-2
כפר דרום-3 - הנסיון לעצירת הפלישה
כפר דרום-4 ובארות יצחק במצור
כפר דרום-5 - הפינוי
סטילס - דיוקנאות, בית אשל, כפר דרום, יד מרדכי
סטילס - נירעם, נירים, באר שבע - מבצע "יואב"
סטילס גח"ל, מחנות גדודים, בארות יצחק, עומרה וערבים/בדואים..
קרבות גוש עציון
קרבות יד מרדכי, בארות יצחק וכפר דרום

אלבומים מקושרים:
בארות יצחק
בארות יצחק (הישנה), מגדל המים
בארות יצחק במערכה
בארות יצחק, עם פרוץ הקרבות
כפר דרום
מגדל המים, ציון מקומה של בארות יצחק הישנה
ניצנים לפני נפילת היישוב
עמדה הרוסה בניצנים

עדויות מקושרות:
הגנת קיבוץ נירים במלחמת השחרור
כפר דרום במלחמת השחרור

1 חברים מקושרים
נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים