אוצר התמונות ארכיון סרטיה זכרון והנצחה מורשת
מוזיאון הפלמ"ח עמותת דור הפלמ"ח
פעולותיה של עמותת דור הפלמ"ח
פעילותה המרכזית של "עמותת דור הפלמ"ח" מתבצעת בבית הפלמ"ח. חלקו המרכזי של הבית הפך למוזיאון לתולדות הפלמ"ח ומורשתו, שנפתח לראשונה לקהל הרחב בשנת 2000. האגודה קבלה על עצמה להציג במוזיאון, באמצעים שונים, גם את התפתחותו של הפלמ"ח כגוף צבאי וחברתי, גם את תולדות הקרבות שהשתתף בהם וגם את המורשת שהנחיל הפלמ"ח.

פעולה נוספת, לצד המוזיאון, של העמותה, היה תפעול ארכיון הפלמ"ח המכיל מקורות ומסמכים לתולדות הפלמ"ח וכן תיעוד שבעל-פה. כמוכן הוא מכיל אוסף תמונות הקשורות בתולדות הפלמ"ח. אוסף התמונות מוצג לציבור ב"אוצר תמונות הפלמ"ח". התמונות מויינו לאלבומים לפי יחידות ונושאים והמידע הרב מסייע לחוקרים, לוותיקי פלמ"ח ולמתעניינים בלימוד פרק חשוב על הוויית הפלמ"ח ופעולותיו.
לצד אלה הוקם על ידי העמותה גוף מיוחד – "אהלי פלמ"ח", המפיק סרטים בתולדות הפלמ"ח.

בנוסף לאלה מיועדות פעולות העמותה להנחלת מורשת הפלמ"ח. זאת היא עושה בכמה צורות:
1. מארגנת ביקורים של בני נוער, חיילים ומבוגרים במוזיאון הפלמ"ח בשילוב עם ימי עיון, כל זאת לשרת את ייעדה של העמותה – הנחלת מורשת הפלמ"ח.
2. באותה מסגרת מארגנת העמותה כנסים וימי עיון לקהל הרחב.
3. עמותת דור הפלמ"ח מחלקת מדי שנה שני פרסים – "פרס יגאל אלון" ו"פרס יצחק שדה"

פעולות העמותה מיועדות לשרת באופן אישי גם את חברי העמותה.

1. היא יוזמת מפגשים, כינוסים ועצרות של חברי הפלמ"ח.
2. היא שוקדת על שימור זכרם של 1,187 לוחמי הפלמ"ח שנפלו במערכות ישראל.

הדפסה | שלח לחבר
חזרה