אוצר התמונות ארכיון סרטיה זכרון והנצחה מורשת
מוזיאון הפלמ"ח עמותת דור הפלמ"ח
התצוגה במוזיאון

הפלמ"ח - פלוגות המחץ של ארגון ה"הגנה" - הוקם בשנת 1941, בעיצומה של מלחמת העולם השנייה, עקב התגברות החשש מפלישת הכוחות הגרמניים לארץ-ישראל. הפלמ"ח, צבא מתנדבים מבני הנוער בארץ, היה לכוח הצבאי הסדיר של ארגון ה"הגנה". בתום מלחמת העולם, הופנו מאמצי הפלמ"ח למאבק בשלטון המנדט הבריטי ולפעולות ההצלה וההעפלה של ניצולי השואה לארץ-ישראל. גולת הכותרת בפעילותו של הפלמ"ח, היתה המאבק על עצמאותה של מדינת ישראל בעת מלחמת העצמאות, שבה נטל הפלמ"ח חלק מרכזי.
מקרב 12 חטיבות ארגון ה"הגנה", שלוש היו חטיבות פלמ"ח, שהיוו את חוד החנית במלחמת העצמאות ובהקמת צבא הגנה לישראל. הפלמ"ח נבנה מראשיתו ככוח צבאי מקצועי שהצמיח מתוכו מחשבה צבאית וערכים, שהיו בין אבני הבניין של צה"ל. תנאי הקמתו ודרכי קיומו של הפלמ"ח בימים שקדמו לעצמאות ישראל, גיבשו אותו לכלל גוף חברתי וחלוצי. בסיסי הפלמ"ח היו בקיבוצים והמתגייסים עסקו באימונים צבאיים בצד העבודה במשק.
החיים בצוותא של נערים ונערות צעירים במחנות אוהלים - הרחק מבית ומלימודים - הולידו קבוצה מגובשת חברתית ורעיונית. בבסיסי הפלמ"ח צמחו לוחמים, ולצידם המשוררים הבולטים של זמנם, אנשי תיאטרון, ספרות, שירה וזמר. בין אוהלי הפלמ"ח צמחה ישראליות חדשה, שהתבטאה בסגנון דיבור, קירבה נפשית ודרך חיים. את סיפור הריעות, המאבק האישי, המיית הלב הצעיר למול המאורעות ההיסטוריים, מעביר מוזיאון הפלמ"ח למצטרפים ל"מסע".

התצוגה בנויה בסדר כרונולוגי והמעבר מתמונה לתמונה מסמן מעבר של שנה בזמן. הסיור נפתח ומסתיים באולם הנצחה לזכר 1187 חללי הפלמ"ח.

גיוס ואימונים:
על רקע רחוב תל-אביבי בתחילת שנות הארבעים, מתוארים האירועים והאווירה בארץ, שהביאו להקמת הפלמ"ח. התמונה הבאה, המתרחשת בחורשה שבה נאספים לראשונה חברי הקבוצה, ממחישה את הסיפור. אנשי הקבוצה הם צעירים שהתגייסו לפלמ"ח, ואותם מלווה המבקר במהלך ה"מסע". לאחר הגיוס, מגיעים חברי הקבוצה למחנה אימונים. בצד עבודתם בקיבוץ, הם עוברים גם אימונים צבאיים. מסע במדבר, מלווה ב"משמעת מים", מהווה חלק חשוב בהכשרתם לטיפוח המשמעת העצמית וכושר ההישרדות. לאחר מכן נשלח חלק מחברי הקבוצה להמשך הכשרתו הצבאית וליחידות המיוחדות של הפלמ"ח. לאחר שנה - בתמונה המתרחשת בתוך מערה - נפגשים חברי הקבוצה ומספרים את סיפור היחידות המיוחדות: המחלקה הערבית, (ה"מסתערבים").
המחלקה הגרמנית, הצנחנים, הפלי"ם, מחלקת הטיס, והחבלנים.

מאבק נגד הבריטים וסיפור עליה ב':
עם סיום מלחמת העולם השנייה, מופנים מאמצי הפלמ"ח למאבק נגד השלטון הבריטי ולהעלאת ניצולי השואה לארץ. התצוגה פותחת בתיאור המבצעים הצבאיים נגד הבריטים במסגרת "תנועת המרי", וממשיכה ל"סליק" (מחבוא נשק בלתי חוקי), אחד מני רבים שצבר ארגון ה"הגנה" בסתר. התמונה הבאה מתרחשת במחנה מעצר שבו נכלאו חברי פלמ"ח. שם הם פוגשים באנשי אצ"ל ולח"י ומתפתח ויכוח המבטא את חילוקי הדעות בין ה"הגנה" לארגונים הפורשים. סיפור ההעפלה - העליה הבלתי חוקית לרבות ארגון הפליטים והבאתם לארץ, מסופר בהמחזה דרמטית, המתרחשת בבטנה של ספינת מעפילים העושה דרכה ארצה ונתפסת ע"י משחתת בריטית. בסיום נראים מחנות המעצר בקפריסין, אליהם גורשו המעפילים לאחר היתפסם.
בערב הכ"ט בנובמבר, נפגשים חברי הקבוצה בפעם האחרונה לפני המלחמה ומאזינים למהלך ההצבעה באו"ם.

מלחמת העצמאות:
"מסע" הפלמ"ח מסתיים בקרבות מלחמת העצמאות. קבוצת המבקרים יושבת ב"משלט" שהוקם על גבי במה מסתובבת. אירועי המלחמה נפרשים בתצוגה אורקולית חוויתית שנערכת במישורים אחדים, בהיקף צפייה של מעגל שלם. המעגל מעניק למבקר את תחושת המלחמה הארוכה בתולדות ישראל, שהקיפה את התושבים ואת הלוחמים. בתוך תיאור המלחמה משולב סיפורם של חברי הקבוצה, שכמה מהם נפלו במהלכה.
הדפסה | שלח לחבר
חזרה