אסתר קנטור - פעילותה בפלמ"ח
נושאים מקושרים:
"שורות המגינים", אימונים, אלחוטאים, בחורות לוחמות בפלמ"ח, בית ההחלמה יד לי"ד, גיוס לפלמ"ח, ה"שבת השחורה", הסעד בפלמ"ח, הפלמ"ח במאבק בבריטים, חובשים צבאיים, יחידת החבלה הימית של הפלמ"ח, ליל הגשרים, מאבק בבריטים, מחנות המעצר בקפריסין, מטה הפלמ"ח, מלחמת העצמאות, נשים בפלמ"ח, עלייה בלתי לגלית מארצות ערב, פלמ"ח, פצועי הפלמ"ח, קורס חובשים, קורסי מפקדים בג'וערה, קפריסין, רפואה בפלמ"ח, שיקום פצועי הפלמ"ח
משתתפים:
אסתר קנטור
מקומות:
ג'וערה, גנוסר, יגור, מזרע, מחנות חורף, קפריסין, מחנות קיץ, קפריסין, מעגן מיכאל, נס ציונה, קפריסין, שער העמקים, תל אביב
מבצעים:
ה"שבת השחורה", ליל הגשרים, ליל הגשרים ("מבצע מרכולת"), מלחמת העצמאות, פיצוץ גשר א-זיב, פעילות אנשי הפלמ"ח במסגרת "שורות המגינים" בקפריסין

מושגים מקושרים:
"השבת השחורה" - היערכות הפלמ"ח בעקבותיה
"השבת השחורה" - עצורי הפלמ"ח
בית הי"ד - שיקום פצועי הפלמ"ח
התארגנות והקמה של בית הי"ד
ייסוד מטה הפלמ"ח
מבצע אגאתה - "השבת השחורה"
מטה הפלמ"ח
מטה הפלמ"ח - השלישות
סירוב עצורי השבת השחורה להזדהות
פלוגה א'
'שורות המגינים' - פעילות הפלמ"ח
תגובת תנועת המרי לאירועי השבת השחורה

אלבומים מקושרים:
בית הי"ד - בית החלמה לפצועי הפלמ"ח ע"ש חללי גשר הזיו
בית הי"ד - בית החלמה לפצועי הפלמ"ח ע"ש חללי גשר הזיו
הטיילת בתל אביב, שלט לציון מקום מטה הפלמ"ח
הטיילת בתל אביב, שלט לציון מקום מטה הפלמ"ח
יונים ויונאים
יונים ויונאים
יונים ויונאים
יונים ויונאים

עדויות מקושרות:
בית הי"ד בנס-ציונה
הקמת בית החלמה לפצועי הפלמ"ח - בית הי"ד
שיקום פצועים בבית הי"ד בנס-ציונה

1 חברים מקושרים

נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים