שורת הנופלים
נמצאו 11 תוצאות: הקומנדו הצרפתי
טוראי ארואס גרמן יהודה ז"ל
נפל בכ"ד בכסלו תש"ט 26/12/1948
בן 26 בנפלו
סגן דרייפוס אדגר ז"ל
נפל בכ"ד בכסלו תש"ט 26/12/1948
בן 24 בנפלו
סגן הלימי ישראל (אנדרה) ז"ל
נפל בכ"ד בכסלו תש"ט 26/12/1948
בן 22 בנפלו
סמל הלימי מרדכי ז"ל
נפל בכ"ד בכסלו תש"ט 26/12/1948
בן 22 בנפלו
סגן ויילר רפאל ז"ל
נפל בי"ט בתשרי תש"ט 22/10/1948
בן 24 בנפלו
סגן ויס משה ז"ל
נפל בי"ח בתשרי תש"ט 21/10/1948
טוראי טויטו מרדכי פול ז"ל
נפל בכ"ד בכסלו תש"ט 26/12/1948
בן 23 בנפלו
סגן לוי מרק (נתן) ז"ל
נפל בכ"ב בתשרי תש"ט 25/10/1948
בן 27 בנפלו
טוראי פפר פרדי פרדריך ז"ל
נפל בכ"ד בכסלו תש"ט 26/12/1948
בן 19 בנפלו
טוראי שולמן ז'ק-עזריאל ז"ל
נפל בי"ח בתשרי תש"ט 21/10/1948
בן 20 בנפלו
סגן שטינהוף ראובן ז"ל
נפל בכ"ד בכסלו תש"ט 26/12/1948
בן 18 בנפלו
נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים