שורת הנופלים
נמצאו 36 תוצאות: פלוגה א'
טוראי אדמוני משה מוסה ז"ל
נפל בכ"ח באדר ב' תש"ח 8/4/1948
בן 21 בנפלו
טוראי אוברפירסט עמירם ז"ל
נפל בד' בניסן תש"ח 13/4/1948
בן 19 בנפלו
לוחם אורבוך מרדכי ("ג'וני") ז"ל
נפל בי"ב באייר תש"ז 2/5/1947
בן 18 בנפלו
רב"ט אנקורי אופיר ז"ל
נפל בג' באייר תש"ח 12/5/1948
בן 18 בנפלו
לוחם ארקין אליעזר משה ז"ל
נפל בד' באב תש"ז 21/7/1947
בן 18 בנפלו
טוראי בן ישראל יורם ז"ל
נפל בח' בשבט תש"ח 19/1/1948
בן 18 בנפלו
רב"ט בן פורת עמוס ז"ל
נפל בכ"ט בניסן תש"ח 8/5/1948
בן 19 בנפלו
טוראי גבזה ליפא ז"ל
נפל בכ"ח בתשרי תש"ט 31/10/1948
בן 32 בנפלו
לוחם גביש יהודה ז"ל
נפל בי"ח בסיון תש"ו 17/6/1946
בן 19 בנפלו
טוראי גולדברג אריה פוצ'ה ז"ל
נפל בכ"א בתמוז תש"ח 28/7/1948
בן 17 בנפלו
טוראי דמיו אמנון ז"ל
נפל בד' באייר תש"ח 13/5/1948
בן 19 בנפלו
טוראי וינהבר אורי ז"ל
נפל בג' בטבת תש"ח 16/12/1947
בן 20 בנפלו
טוראי זינגר יוסף ז"ל
נפל בג' בתמוז תש"ח 10/7/1948
בן 18 בנפלו
טוראי יעקובסון יעקב-אבל יענקל'ה ז"ל
נפל בי"ב ניסן תש"ח 21.4.1948
בן 19 בנפלו
טוראי כהן יוסף "יוסוף" ז"ל
נפל בד' בסיון תש"ח 11/6/1948
בן 24 בנפלו
טוראי כהן מאיר ז"ל
נפל בכ"ה בניסן תש"ח 5/5/1948
בן 18 בנפלו
לוחם כהן מרדכי "מוטקה" ז"ל
נפל בי"ב באייר תש"ז 2/5/1947
בן 18 בנפלו
סרן כהן משה ז"ל
נפל בי"א אייר תש"ח 20.5.1948
בן 34 בנפלו
רב"ט כהן (רוזנבאום) שמואל ז"ל
נפל בי"א בתמוז תש"ח 18/7/1948
בן 19 בנפלו
טוראי כפתורי יהושע "בובי" ז"ל
נפל בד' בסיון תש"ח 11/6/1948
בן 23 בנפלו
טוראי לנדאו עמנואל ז"ל
נפל בו' באדר תש"ח 17/3/1948
בן 19 בנפלו
טוראי מזור נתן ז"ל
נפל בכ"ח באדר ב' תש"ח 8/4/1948
בן 26 בנפלו
טוראי מזרחי (בן-יעקב) שמואל ז"ל
נפל בכ"ה בטבת תש"ח 7/1/1948
בן 20 בנפלו
סרן נגלי חיים ז"ל
נפל בי"ב בתמוז תש"ח 19/7/1948
בן 35 בנפלו
טוראי סובול מנחם "בביק" ז"ל
נפל בי"ד בתשרי תש"ט 17/10/1948
בן 19 בנפלו
רב"ט פונט יקותיאל "קותי" ז"ל
נפל בי"א באייר תש"ח 20/5/1948
בן 18 בנפלו
טוראי פינס עמיהוד "עמי" ז"ל
נפל בד' בסיון תש"ח 11/6/1948
בן 22 בנפלו
טוראי פינקלשטיין יצחק זלמן (אינגא, פיקי) ז"ל
נפל בח' בתמוז תש"ח 15/7/1948
בן 16 בנפלו
סרן פלאי גדעון "ג'וני" ז"ל
נפל בו' באדר ב' תש"ח 17/3/1948
בן 25 בנפלו
טוראי פרידמן חיים ז"ל
נפל בכ' באדר ב' תש"ח 31/3/1948
1 2 עמוד הבא>>
נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים