חברי הפלמ"ח
נמצאו 8040 תוצאות
(ליכטנשטיין)
אבוטבול אליהו
אבוטבול (לופט) ברכה (בלומקה)
אבטיחי יעקב
אביאור (פיליפסון) מרדכי (מורדי)
אביאל (ליפקונסקי) אברהם
אביאל אילנה
אביאל (אוסלנדר) יצחק
אביבי (בוסיק) אביבה
אביבי אהרון (חביב)
אביבי אלי
אביבי (שינדרובסקי) אליהו (ירקונה)
אביבי משה
אביבי (פרילינג) שלמה
אביגד (וילק) אהרון
אביגד גד (גדי)
אביגד (אביגדורוב) צופיה
אביגדור דויד
אביגדור זיוה
אביגדור ישעיהו
אביגדורוב אברהם (בומצ'יק)
אביגל עדנה
אבידוב (אביגדורי) הדסה (דסי-דסיק)
אבידור (ברייטברט) ישראל
אבידן דן
אבידן (אבדנו) ישעיהו (שיקה)
אבידן משה
אבידן (קוך) שמעון
אבידני דב
אבידע (אובודובסקי) משה (אובו)
אבידר (רוכל) אלדד
אבידר (מרמלשטין) חסידה
אבידר-אטינגר (רביב) תמר
אביוב מנשה (מנש)
אביכזר מרדכי
אביליה אברהם
אבינועם חיים
אבינועם (הימלפרב) יונה
אבי-עד (יפה) רבקה (רבקל'ה)
אבירם (אורבך) אברהם
אבירם (אברמוביץ) נחום (נחצ'ה)
אבירם (אברמסון) נחמיה
אבישר (הרפז) חנה
אבישר יעקב
אביתר (נוטאריום) זאב
אבל (לוינסון) פסיה (פסיה)
אבל רפאל (רפי)
אבן (שר) לאה
אבן זהב (גולדשטיין) אברהם (אברמלה)
אבן עזרא משה (מוישה עזרא)
אבן-אור (אורנשטיין) שמואל (אבו לוקס)
אבנון (פליישמן) שרה
אבנור (הרבסט) דורלי
אבן-חן (מלמן) גאולה
אבן-טוב ישעיהו (שייקה)
אבני אבינועם
אבני אליהו
אבני דוד (דודלין)
אבני (קליינמן) יונה
אבני יחזקאל
אבני (אפשטיין) יעקב
אבני (שטינמן) מאיר
אבני (קניגשטיין) עמוס
אבני (פנחסי) פנינה
אבני שלמה (ג'ינג'י)
אבניאל (בורנשטיין) איימי - Aime
אבן-צור משה
אבנר (ליכטנשטיין) אלימלך (אלי)
אבנר תמר
אבנרי (ליכטנשטיין) אמנון (אמנון)
אבנרי (ליכטנשטיין) יחזקאל
אבנרי (גרניס) נתן
אבנת (אפשטיין) שמואל (ג'ינג'י)
אברבוך (ג'יברי) יונה-אנס
אברבוך יצחק
אברבוך יצחק
אברג'ל (זרביב) אברהם (אמיל)
אברהם אלי
אברהם גיורא
אברהם מאיר (מאירק'ה)
אברהם מנחם
אברהם (וויינרט) רות
אברהם רפאל (רפי)
אברהמי אהרון
אברהמי (אברהמוביץ) אורי
אברהמי (אברמוב) דוד
אברהמי (קליין) יהודה
אברהמי (אברהם) ישראל (איזי)
אברהמי מנחם (מוניה)
אברהמי שמחה
אברהמי (לוריא) שרה (שרקה-שרהל'ה)
אברון (אברוצקי) אביר
אברון דבורה
אברוניו חיים
אברוצקי (פרוסקובר) בת עמי (תמי)
אברוצקי עמינדב (עמיקם)
אברי גלעד
אבריאל (אובריאל) חגי (חושי, אמוץ)
אבריאל (אליאסברג) חנה (אביגיל)
אברך חנה (("חנקה"))
אברמוב זלמן
אברמוב (פלק) רחל
אברמוביץ אליהו (אולק)
אברמוביץ צבי
אברמוביץ (אברהם) רחל
אברמסון (חיטין לוסטיג) איה
אברמסון אפרים
אברמסון (רייכמן) יהודית
אברמסון שבתאי (שפלה)
אגוזי (נוסבאום) אורי (אורי סרגלי)
אגוזי (לנדאו) מאירה
אגוזי מרים
אגיון (אלפרד) הבל
אגייב יעקב
אגייב מרדכי (חשב)
אגייב משה
אגין (שפרירי) לאה (לאק'ה)
אגם (ליבוביץ) בנימין (בני)
אגמון (שקלרסקי) אברהם (בּומה)
אגמון (קרלינסקי) גרשון
אגמון (סטרבצ'ינסקי) דב (דובון)
אגמון (קלימן) דניאל (דני)
אגמון (פינקובצקי) יהודית (פינקו)
אגמון (פרידמן) יעל
אגמון יעקב
אגמון (זרצקי) ראובן (רובק'ה)
אגמון (כפרי זיגלבוים) שושנה
אגסי מרדכי
אגרון (פניגשטיין) אריה
אגרנוב שאול
אדווקט מרדכי
אדטו שלמה
אדיר אריה ((אריק))
אדיר (אבדר) מנשה (עבדילהאדר)
אדירי (אינקדיקר) חיים
אדל גיל ((הנריק-רישארד))
אדל גיל
אדליסט אריה
אדלר אליעזר (קפולסקי)
אדלר אשר
אדלר יונתן (ג'וני)
אדלר (יוסטין) יוסף
אדלר יצחק (איציק)
אדלר קרל
אדלשטיין מאיר (מירצ'ה)
אדם (קופשטין) אבינועם (צבי)
אדמון (טולמצקי גורוכוב) חוה
אדמון פנינה
אדמונדסון ויליאם (("ביל"))
אדמוני (אחמר) בן ציון (בנצי)
אדמוני יחיאל
אדמוני משה (מוסה)
אדמוני (שור) צפרירה (צפרא)
אדמתי (פוליקמן) משה מוניה (שייקה)
אדן (אידלסון) אברהם (ברן)
אדן (אידלמן) בנימין
אדן (פרג) מרים
אדר (איזק) בתיה
אדר גילה
אדר יאיר
אדר (דביר) יעל
אדר (בלוך) עמליה
אדרעי יעקב
אדרעי רפאל (רפי)
אהוביה חיים (יוקי)
אהוביה (וולפרט) תמר
אהל (דודזון) תמר
אהלי אביבה (ריש דניאל)
אהלי (כהן) דבורה
אהלי יוסף (("ספי"))
אהלי (בצלר) יצחק (איצה)
אהלי-ריקהויז שמואל (אולי)
אהרון אליהו (בונדי)
אהרון ((מצליח)) יחזקאל-חיים
אהרון יצחק לבנה (לבנה)
אהרונוביץ (קסוטו) מרי-מרים
אהרוני (סימונהאוז) אריה (סטינה)
אהרוני (ברזון) זהרה (זהרקה (זרקה))
אהרוני (בן אהרון) יוסף
אהרוני יפת
אהרוני (אהרון) לילי
אהרוני (ארונהיים) מיכאל
אהרונסון משה
אהרונסון ראובן
אוברלנדר אלי
אוברלנדר אליעזר
אוברפירסט עמירם
אוגדן (בלומנקרון) יחיאל (בל)
אודם (רובין) יואל
אודם רות
אוהד (פוקס) אסתר (אסתריה)
אוהד (רייק) ראובן (בן)
אוחיון (פרוספר) אשר
אוחיון שרל (שלום)
אוחנה שאול
אוירבך ישראל (עוזי)
אולבסקי מרדכי-מרקוס
אולניק (למדן) מיכל
אולניק משה
אולנסקי קלמן (בושקה)
אולשבסקי (אשורי) משה
אולשטיין עובדיה
און (קליינמן) חיים
אונגר אריה
אונגר זאב
אונגר מיכאל
אונגר שמואל (("מולה"))
אונסדורפר טוביה
אוסטרובסקי אבנר
אוסטרובסקי דן
אוסטרובסקי מיכאל (("מוקי"))
אוסיה מרים
אוסיה צפורה (אורה זהבי)
אוסלנדר יעקב (יענקל'ה)
אוסלנדר (זינגר) לייה
אוסלנדר (ארצי) עמרם
אופיר (גולדברט) דב (דוביק)
אופיר (אלפרוביץ) דן (דני)
אופיר (כרמלי) מאירה
אופיר (אופריכטר) קלמן
אופיר (גולדשטייו) שייקה (ישעיהו)
אופנבך חנה
אופנבך (טהון) ליה
אופנבך עקיבא
אופנהיים משה (משה אפי)
אופנהיים (לדיז'ינסקי) רחל (רחה)
אופק (פופיק) אברהם (פופיק)
אופק (פופיק) אוריאל (פופיק)
אוצ'יטל שמעון
אוקונוס חיים
אוקראיניץ פסח
אור (אורטק) יוסף (יוסי)
אור (קיסילביץ) מתתיהו (מתי)
אורבוך מרדכי (("ג'וני"))
אורבך יעקב
אורגד (בושל) בן ציון
אורון ((גרבש)) יעקב (תוקי)
אורטס (ילגואר) ידידיה
אורי (רוזי) אביבה
אורי אפרים
אורי (שומר) דרורה
אורי (ליכטר) יוסף
אורי (ליכטר) עזריאל
אוריאלי אריה
אוריון (הלמן) חנה
אוריון (גלרנטר) יהודה (יודק'ה)
אוריון (לוקסנברג) יוסף (לוקסי)
אוריין (לרמן) שלמה
אורלינסקי עמיחי
אורלנד שאול
אורמן חיים
אורמן מנחם (מישקה)
אורמנדו חיים מנחם
אורן אלחנן
אורן (אפל) אלי
אורן (חבויניק) אליעזר (אלי)
אורן (הכה) גבריאל (גביש)
אורן (זיונץ) גדעון
אורן (דרומר) דבורה
אורן (בן אברהם) חיותה
אורן (ויצנבלט) חנוך
אורן (גרינבאום) יהושע (שסי)
אורן (גרינבאום) יוכבד
אורן (אורנשטיין) ישעיהו (שייקה)
אורן (אהרנשטיין) מיכאל
אורן (מילר) מרים (מירי)
אורן (צרקסקי) עמוס
אורן (אברמסון) פנחס (אדם)
אורן (אורנשטיין) ראובן (ישי, פופכן)
אורן (זגגי) רות (רותה)
אורן (ליינר) רינה (פוהוברצקי)
אורן (וינברג) רפאל (קומם)
אורן (אהרונוב) שאול (שולי)
אורן (הורן) שלמה (צ'יבוטרו)
אורנן מיכאל (מיכה)
אורקין מאיר
אושדי שמעון
אושפיז אסא
אושרוב (דיסקין) יעל ("חגית")
אושרוב תמר
אזולאי אברהם
אזולאי אהובה
אזולאי (אליוביץ) ברוריה
אזולאי מאיר
אזולאי שמואל (מולה)
אזר (שוורץ) חוה
אחאי אחיעזר (אחיק)
אחי מרים יהודה
אחיטוב (גוטמן) יצחק
אטאס מיכאל
אטון דוד (פרטיזן)
אטל ניסים
אטלס חיים (חיימקה)
אטקין זהר
אטקין (בורר) עמליה - מלכה
איבלום יעקב (יענקלה)
איגרא שמואל
אידל דב
אידלין (פוגל) אורה
אידלין דוד (בוקי)
אידלסהיים שמעון
אידלסון דן
אידלשטיין משה
אידלשטיין (עוזרי) רות
אידן (ברו) גיתה
איה לביא
איזברוך שלמה (בוזי)
איזן דוד
איזנברג אתיאל
איזנברג (בן דב) בת שבע
איזנברג עמוס
איזנברג שמואל
איזנשטט דוד (פופיק)
איזנשטט שאול
איזנשטין אריה
איטה רוברט
איטח שלמה
איטק מרדכי (("מרדושו"))
איטקין ישראל
אייגס יעקב
איידלין דוד (בוקי)
אייזן חיים (ג'וני)
אייזנברג אברהם
אייזנברג בנימין-אריה ((יורק))
אייזנברג (אלמנתו של אברהם ז"ל) גבריאלה
אייזנטל אברהם (מנחם)
אייזנשטדט אריה (("ארילוש"))
אייכנבום (ענבר) (וינברג) רחל
אייל (הרש) אברהם (דוס)
אייל (טריטנר) דוד
איילון (ליסאואר) נפתלי
איילי אורי (יהודה)
איילי (זילברשטיין) מיכאל (מנחם גולדנברג)
איילי (שטורך) שרה
איינר יוסף
אייפרמן יעקב (גרד)
איכילוב משה
איכר (אקר) יוסף (יוסלה)
איל (פיינגרש) אליהו
איל יעקב
איל מלכה
איל (שטקר) מרדכי (מוטקה)
אילביצקי (שלומוביץ) אסתר
אילברג מיכאל (("מיקי"))
אילון בילו
אילון (בלנקשטיין) בנימין
אילון (הוטקין) גבע
אילון ((רוזנהק)) גדעון
אילון (רקתי) דבורה
אילון (לדניצר) דניאל (דני)
אילון (מוקסיי) מרדכי (מוקה)
אילון (לוין) עפרה
אילון (בכר) שלומי
אילון (רוזנהק) שמעון
אילן (סולודר) זיוה (רולי)
אילן (בוטלר) יהודה
אילן (אולישקר) יהודה (יהודל'ה)
אילן (לינדנבוים) יהושע (יושע)
אילן (לנדנבאום) מאיר (ביצים)
אילן (אוליניצקי) עקיבא (רוישר)
אילן (רוזנהיימר) שלמה (מקס וואן אסו)
אילן (בוים) שמואל
אילן (אולשנסקי) אמנון
אילני יוסף
אילני (בוהם) משה
אילני (אנקורי) שרה (שרקה)
אילת (אפשטיין) אברהם
אילת אברהם
אילת (לבלד) גדעון (גידי)
אילת (אוברמוס) מרדכי (מוטקה)
אילת משה
אילתי (זילברשטיין) בנימין
אינגבר מרדכי
אינגר יהושע
אינדיק ("אינדיק") יחזקאל
אינן (הרלינג) משה
איסקוב שמואל (שמוליק)
איסר יעקב
איסרוב אריה (מנגה)
איסרזון מאיר
איצקוביץ יצחק
איצקוביץ מנחם
איצקוביץ (שיף) רבקה
איש שלום אמנון
איש שלום דוד (דודיק)
איש שלום (גולדמן) רחל (רוחלה)
איש-שלום (פרידמן) אלישע
איש-שלום (כהן) דינה
איש-שלום משה
איתם (תם) שלמה
איתן (ולקוביץ) אידה (איה)
איתן (איזן-ברזלי) אלכסנדר
איתן (קפליטו) בועז
איתן (אוטונהיימר) בצלאל (צלאל) (פרנץ)
איתן (וילנר) זאב
איתן יעקב
איתן (שטרקמן) משה
איתן (הנטמן) עודד (דדי)
איתן רפאל (רפול)
איתן (הנטמן) רפי
איתן (פיכמן) שלום (סיומה)
איתן (אשכנזי) שרה
אלבאום ישעיהו (צמבאי)
אלבג שאול
אלבו אהרון
אלבו (שכטמן) רחל
אלבוגן אליהו (בוגי)
אלבוגן ישעיהו
אלבז (לוי) אסתר (אתי)
אלבז יהודה
אלביני (איצקוביץ) חנה
אלבלך שלמה
אלבר אברהם
אלברט (יצהר) משה (משה'לה)
אלברטון (וסרמן) גאולה
אלדד (יהודאי) צביה
אלדד שמואל ("חלילי")
אלדמע גיל
אלדן (אידלמן) אהרון
אלדר (לדר) יהושע ("ישו")
אלדר (לרר) יוסף (יוסקה)
אלדר מאיר
אלדר (שפילברג) רינה
אלון (יסרולוביץ) אריה
אלון (דובינסקי) דוד
אלון (פיקוביץ) דרור
אלון (פייקוביץ) יגאל
אלון (חצקביץ) יוסף
אלון (זיכלינסקי) ישראל
אלון (גלב) לאה
אלון מרים
אלון משה
אלון עלי
אלון (רוט) עמיקם
אלון צבי
אלון רות
אלון (ויטמן) תרצה (יעל)
אלוני (אוברוביץ) אילן
אלוני (שטרייט) דוד (יהלומי)
אלוני (הירש המבורגר) יהודית
אלוני (דומב) יעקב (יענקלה קומנדו)
אלוני (בהם) יעקב (ינקל במבום)
אלוני (הולצמן) יצחק (ארי)
אלוני (טבצניק) יצחק
אלוני (מרזל) ישראל
אלוני (המבורגר) משה (בוה)
אלוני (הרנס) משה
אלוני (לפה) עמנואל
אלוני (טרויבה) ציפורה
אלוני (אדלר) שולמית
אלוני (סוטו) שם טוב
אלזון אברהם
אלחלל (שטרנברג) פנינה
אלחנטתי משה (מוסיקו)
אלחנן (רבינוביץ) שמואל
אלטון (דורה) עליזה
אלטון שלמה
אלטמן דב-קולמן
אלטמן דוד
אלטשולר נקדימון ("נקדי")
אלטשטיין יעקב (יענקל'ה)
אליאב (אריביץ) אליהו
אליאב אריה
אליאב (ליפשיץ) אריה (לובה)
אליאב (ניגנוביצקי) יצחק
אליאיולי דוד
אליאיוף דוד (כושי)
אליאל יוחנן
אליאס (כהן) חיה
אליאסף (אליאסי) אליהו (מוקה)
אליאסף ציון (גונסון)
אליאש משה (צ'ינגה)
אליאש שלמה
אליגון אריאל (אריק)
אליגור (מירזקנדוץ) משה (מישקה)
אליגור (שטרנברג) תמר
אליהו חיים
אליהו (סימנה) סימן טוב
אליוב (מס) אביבה
אליוב גדעון
אלימלך מנשה
אלינבסקי (ספרן) כרמלה
אליס (נויטלר) יוכבד
אליצור יובל
אלירז (ילישביץ) יהושע (יזוס)
אלירז (גרנובסקי) רות
אלישוב יוחנן (יוהנס)
אלישווילי צבי (משה)
אלישיב דוד
אלישע יוסף (יוסקה)
אלישע (זהרוני) מסיה
אלישר (לויצקי) ישראל (שרול)
אלכסנדר יחיאל (הניאק)
אלכסנדר שמעון ("אכסי")
אלמגור (מגאר) אפרים
אלמגור אפרים
אלמגור (מגר) יהודה (מגר)
אלמגור (ברנשטיין) יזהר (איזי)
אלמוג (שפרונג) אריה
אלמוג (ארקין) דרורה
אלמוג (פון-כץ-אלוני) חיה
אלמוג (פנצק) יוסף (יוסקה)
אלמוג מיכאל
אלמוזלינו אברהם
אלניר (אלבינגר) אהרון (אהרונצ'יק)
אלניר (הדר) מלכה (פוּרִיפָּה)
אלנקוה משה (מוסה)
אלנתן (קונירש) צבי (אלנתן)
אלסטר אהרון
אלסטר יצחק
אלעד (גוטליב) דב (דבי)
אלעד (לוריה) ריבה
אלעזר (אלעזרקי) אברהם (אברהמיקו)
אלעזר דוד (דדו)
אלעזר מרדכי
אלעזרי יעקב (יענקלה)
אל-עמי (קאופמן) שלמה יהודה (קופצ'יק)
אלפסי שמעון ("אלפונסו")
אלפר אברהם
אלפרוביץ אלכסנדר (אליק)
אלפרוביץ דן (דן)
אלפרט מיכאל
אלפרט (אייגר) שולמית (שולה)
אלקבץ (טבול) ברוריה
אלקבץ חיים (יציבים)
אלקבץ משה
אלקבץ (לוי) שולמית
אלקבץ שמואל
אלקיים סעדיה ("סופפו")
אלקיים (הרשקוביץ) צפורה
אלקלעי אליהו
אלקלעי יעקב
אלקלעי יצחק
אלקלעי ליאון (אריה)
אלקלעי עמנואל
אלרגנד ברוך
אלרגנד חנן
אלרגנד (מצליח) לאה
אלרואי (סברדלוב) נחום
אלתר גיורא
אלתר נתן (סַשא)
אמבר (המבורגר) דב
אמדין ראובן
אמון (רובינשטיין) ברוך (בובי)
אמוראי יוסף
אמוראי (מאסטרו) ישראל
אמזלג ניסים
אמיר (אומנסקי) אברהם (אברומצ'ה)
אמיר (קריברוצקי) אריה (ארלה)
אמיר אריה (פלץ)
אמיר בלהה
אמיר (צדיקוב) בצלאל (זיגמונד)
אמיר (באומצוייג) דוד (דוד אלון)
אמיר (פרברסקי) דלילה
אמיר (כ"ץ) דניאל
אמיר טוביה
אמיר (קופה) יהודה
אמיר (רייזקינד) מיכל
אמיר (מנדלבוים) מנחם ("מנדלה")
אמיר (גלונקי-גלסקה) משה (משה פסח)
אמיר נחמן
אמיר (קַצְ'קוׂ) רפאל
אמיתי אברהם
אמיתי (איכט) אליעזר
אמיתי (אמסטיבובסקי) אשר (אשרקה)
אמיתי דרור
אמיתי זלמן (זהבי)
אמיתי (פלשפן) ישראל (ישרוליק)
אמיתי מיכאל
אמיתי (אבני) מינה
אמיתי מרגלית
אמיתי (פלוקסמן) צפורה (ציפי)
אמנותי (לבבי) חמדה
אמני אריה
אמסטרדם שלמה יעקב
אמסטרדמר יאיר
אמסטרדמר (אגוז) תמר
אמר ישראל
אמרד אסתר
אמתי (מירסקי) אורי
אן (רוזנצוייג) ורדי משה
אנאלי (שיר) רות (רותי)
אַנְאֵלִי נִינִי
אנגל אריה
אנגל (מלאכי) דן
אנגל חיים
אנג'ל גבריאל
אנגלהרד ברוך
אנגלנדר עקיבא
אנגלר יעקב (עופר)
אנוליק יצחק
אנושי (אנישקו) יוסף-יוסי (אנישקו)
אנזלביץ דוד
אנטורג יוסף (יוסקה)
אנטלר (רובין קאופמן) שולמית
אניב (אנוקוב) לוי (בז'ביק)
אנילי דוד
אניסימוב נתן
אנצל יעקב
אנקורי אופיר
אנקורי שלמה
אנקר עזרא
אנקר עזריאל
אנשל שלמה
אסא דוד (דודו)
אסא חיים (חיימקה)
אסא יוסף
אסא יעל
אסא מנחם
אסא ראובן
אסייג יעקב
אסף אמנון (עוזי)
אסף (פרידלנסקי) גילה (דפנה)
אסף (פולני) יהודה
אסף רחל
אסף שמחה
אסקיו מיכאל (נילון)
אסקיו (אשר) שרה (ג'ינג'ית)
אסתרין משה (מוסיק)
אפוד (פודים) יעקב
אפיריון יהודה
אפלבום מנחם ישראל
אפעל (אפלבוים) יהודה (תפוחי)
אפק (פינצ'וק) שאול
אפרוני יהודה
אפרים אליעזר (אפרים-אפרים)
אפרת (ווסלי) יהודית
אפרת (בכור) משה
אפרת (רפפורט) עדי
אפרתי (גדרון) אורה
אפרתי (קמר) אפרים
אפרתי (צרנינסקי) גרשון (אשד)
אפרתי דוד
אפרתי (זיידן Zeiden) דוד (מנפרד)
אפרתי מרדכי (מוטי)
אפרתי נחום
אפשטיין הלל
אפשטיין (בדולח) חנה
אפשטיין יהושע
אפשטיין שלמה
אפשטיין (לרמן) תמר
אצבעוני (נפרסטק) גרשון
אקס מרדכי (אקסלרוד)
אקסלרוד ברוך (בוזה, ג'ינג'י)
אקסלרוד חיים
אקסלרוד יוסף (אוסולד, אוסי)
אקסלרוד נחום (מנחם)
אקריש מאיר
אקרמן אמנון
אקרמן דניאל (דני)
אקרמן זאב
אקרמן זלמן
אקרמן יחזקאל
אקשוטי מרדכי
אקשטיין צבי (צביקה)
אקשטין דב (בוצי)
אקשטין יעקב (יקי)
אראל (אנגל) אריה
אראל (זיכלינסקי) זהרה
אראל (פוגץ) יהודה
אראל (אנגל) יעקב (יענקל'ה)
אראל (ברקול (אנגל)) פועה
אראלי (ארליך) יוסף (יוסקה)
אראלי (שנקר) רחל (רוחיק)
ארבוב ראובן
ארביב רפאל (לארי) (אבישי)
ארבל (איצקוביץ) איתמר
ארבל (הוכברג) אסתר
ארבל (הלוי) זיוה
ארבל (וורמל) זרובבל (ציפאפ)
ארבל (פופקו) יהודה (פופיק)
ארבל (שטאל) יונה
ארבל (פרוידנהיים ירון) רות
ארגוב (גלובמן) אברהם (ג'ף)
ארגוב (קרוק) חנה
ארגוב (קופולוביץ) יוסף
ארגוב (מרגובסקי) יורם
ארגוב (מרגובסקי) שלמה
ארגמן (בוץ) אברהם
ארגמן (הולנדר) בנימין (בני)
ארד (קפלן) איסר
ארד (אלעזרי) אריאלה (ארי)
ארד (איינר) ארנון
ארד (וילנצ'וק) בר-עתיד (ביל)
ארד (סלומון) דיצה
ארד (שריבר) חיים (חיימקה)
ארד (איזנברג) יוסף
ארד (רובניצקי) יצחק (טולקה)
ארד (קופרמן) יצחק (איציק)
ארד (פנקלשטין) מיכל
ארד (וילנצ'וק) נתן
ארד (קופרמן) פנחס (פונייה)
ארד שושנה
ארד (אפשטין) שרגא
ארד (בייניש) שרגא
ארד (קרקובסקי) תמר
ארדטי עמנואל
ארדטי (פלדמן) רבקה
ארדיטי אפרים
ארדינסט מיכאל
ארדמן יעקב
ארואס גרמן (יהודה)
ארוטי יעקב (ז'קי)
ארותי יונה
ארז (דרוזדובסקי) גדעון
ארז (ארזי) דבורה (דבורלה)
ארז (ליברמן) יוסף (יוסי)
ארז (ארז'ן) יצחק (איציק)
ארז (טננבוים) מרדכי
ארז (ארקליס) מרים
ארז (שיפר) ציונה
ארז (ציזין) ציונה
ארז (חבובה) שלמה (חבובה)
ארזי אברהם
ארזי איתן
ארזי (קליין) אליעזר
ארזי (ישונק) זלמן (צופן)
ארזי יאיר
ארזי יגאל
ארזי מאיר
ארזי (פקר) מרדכי (מוטה)
ארזי (רוזנבלט) מרים
ארזי (רובינשטיין) משה
ארזי (לוי) נטע
ארזי (פקר) עודד
ארזי (לנדאו) שרה
ארזי תרצה
אריאב אורי
אריאל (אנגל) דוד (אריאל נמרוד)
אריאל (סטריקובסקי) חנוך
אריאל (לוינשטין) יעקב (עזי)
אריאל (פרנקל) מאיר (סשקה)
אריאלי (ליבוביץ) אריה (לייב)
אריאלי (רטוביץ) חיה
אריאלי (בשמשניקוב) משה
אריאלי נחום
אריאלי (אסלאן) ניסים
אריאלי תנחום
אריגי חיים
אריכא (לנגה) יוסף (יוסקה)
ארלוזורוב שאול (אולי)
ארלוזורוב-גורביץ (ארלוזורוב) שולמית (נעה, גלית)
ארליך אורי (אוריאל צבי)
ארליך איילה
ארליך (צודקוביץ) ברכה
ארליך גדעון (גידלה)
ארליך הרצל (הרצי)
ארליך יצחק
ארליך ישראל
ארליך מנחם
ארליך מנחם
ארליך פרידריך (פרדי)
ארליך (קרקו) רבקה (רבקלה)
ארליך (יונתי) תמימה
ארליכמן (מישורית) מיכל
ארליכמן מרדכי (במבי)
ארמוזה מורנו
ארמון (בורג) אברהם
ארמון (ליובין) אסתר
ארמוני יצחק
ארמן (ארמן) וילנסקי יעל
ארן (טשיאנורוף) אליהו (יאולי)
ארן (ארנהולץ) הלל (אהרון)
ארן (אהרונוביץ) יצחק (אייק)
ארנדט צבי
ארנהיים מרים
ארנון (רביקוביץ) אוריאל (אורי)
ארנון (איינהורן) אריה (לייבי)
ארנון (אנגלסברג) אריה
ארנון בן ציון
ארנון (סטרוד) הדרה
ארנון (זליגמן) חוה
ארנון יהודה
ארנון (אהרנקרנץ) יוסף חיים (יוס)
ארנון (קרשינסקי) יעקב (ינקלה, דודיק)
ארנון (סויצקי) יצחק (איציק)
ארנון (ארונובסקי) ראובן
ארנן (הרלינג) אברהם (אברמל'ה)
ארנן חיים
ארנן (הרלינג) יהודה
ארנן (הרלינג) משה
ארנשטין זאב
ארנשטין (חודורוב) שושנה
ארנת (ליפשיץ) זמרה
ארסט אליהו
ארסט (זגגי) אנינה
ארצי (לנדסמן) אבישי
ארציאלי מרדכי (מוטקה)
ארקין אליעזר (משה)
ארקליס אריה
אשד (וודק) גבריאל
אשד (כפתורי) רחל
אשוח (טננבוים) פנחס (פיני)
אשור אהרן
אשכול (וינוגרד) דוד
אשכול דוד (ינוקא)
אשכול עוזי
אשכול (חדד) צפורה (ציפקה)
אשכולות (אסקלס) דוד (אוטו)
אשכולי בנימין (ביניה)
אשכנזי אברהם (סטלין)
אשכנזי אליהו (אלי)
אשכנזי אליקים (יקים)
אשכנזי יהושע (סלוו)
אשכנזי יעקב (ג'קי)
אשכנזי יצחק (איציק)
אשכנזי (ששון) כוכבה
אשכנזי מרדכי
אשכנזי משה (מוסה)
אשכנזי ניסים
אשכנזי (קוימדגיסקי) פלורה
אשכנזי צבי
אשכנזי ראובן (הטרק הגדול)
אשכנזי רפאל
אשכנזי שמואל
אשכנזי שמעון
אשל (גרינברג) אבינעם
אשל (פישר) אשר (אנצ'ל)
אשל (אשואל) דוד
אשל דוד
אשל (אלטשולר) מאיר
אשל (עוזרי) מזל
אשל (המבורגר) משה
אשל (אייזיק) נגה
אשל (אייזיק) נמרוד
אשל שרגא
אשל (שוהם) תמר (אסנת, אבישג, פוטיפרע)
אשל (לשץ') אברהם
אשמן (שורץ) אלה
אשקביץ יקותיאל (קותי)
אשר (אשרוף) אשר
אשר גד
אשר (פרבר) יפה
אשר מאיר (מאירקו)
אשרוב אליהו
אתמרי (שידלובר) אריה
אתקין (יעקבי) רחל
אתר (אפתקר) אריה (פייקה)
אתר (אלטרטום) זאב (פוג'י)
באואר (דורפמן) אריה
באואר יהודה
באום דוד (דווי)
באומגרט תמר
באומגרטן עמוס
באל (סמרגד) לודוויג ((לואיס, לו) אריה)
באר (ביר) יצחק (ביר)
בארי (אמסו) חיה
בארי (ברמן) יהודה
בארלי (ברליצהיימר) זאב
בארלי רחל
בארק שלמה
בבלי דן
בג'רנו יעקב (יענקלה)
בדאני עמנואל (עמנו)
בדולח ישראל
בדר אליהו (אלי)
בדר אמנון
בדרק מיכאל
בהט (פרלמן) בנימין (בני)
בהט סעדיה (בוקשיצקי)
בהירי (הלר) נפתלי
בהרב ארי
בהרב יהושע
בהרב (רבינוביץ) יונתן (יונס)
בהרב משה
בהרב עמנואל
בהרל אורי
בוברוביץ דב
בוגוסלבסקי בנימין (בני (סילור))
בוגוסלבסקי (זיס) חנה
בוגין אורי (גורי)
בוגין (כהן) גילה
בוגין שמואל
בוגן צבי (בומקה)
בודא יעקב
בודילובסקי ישעיהו (בודי)
בודין (קרצובניק) ירדנה
בודנר בנימין
בודנר שמעון (שימי)
בודנשטיין יעקב (קובי)
בוהור (רובינשטיין) שושנה
בוהם דן
בוטוביצקי בנימין
בוטרימוביץ יגאל
בוים (רינדנאו) אסתר
בוים זלמן חיים (זלמן)
בוימייסטר לודביג
בויקו אריה
בוכבינדר יצחק ("בוכי")
בוכבינדר נח ("אוחי")
בוכבינדר שלמה
בוכוולד (הכט) מרים
בוכמן גדעון
בוכמן ישראל
בוכני אליעזר
בוכשטב שמואל (פלוק)
בולדה יעקב
בולקה מאיר יחיאל
בולר צבי
בומזה שמעון
בומקה אברהם
בונדי מאיר
בונדי (האפט) תמר (תמרצה תמרקה)
בונה יוחנן
בונה (בונק) שמואל (שמואליק)
בונהרדי חיים
בונים (שורצמן) דרורה
בונים שמואל
בוס (היימן) אסתר
בוסני דב (דוד אלמוני)
בועז (בזובוב) משה (בז)
בועז (כהנא) תרצה
בוצר (בוצן) אברהם (צ'יטה)
בוקאי יצחק
בוקאי ציון
בוקוב זלמן
בוקוביץ יצחק (משה קתוליק)
בוקנט (צומר) דרורה
בוקסר אברהם
בוקעי יעקב
בוקצין נחמיה (אזרי צבי)
בוקששתר ארי
בורג דוד
בורג דוד
בורג (זיסברג) פרחיה
בורג שמעון
בורגין ישראל (טוברוש)
בורודובסקי יוסף (יוסלה)
בורטה יצחק
בורידה יצחק
בוריצר אריה
בורנברג יצחק
בורנשטיין אברהם
בורנשטיין דוד
בורנשטיין מרדכי-דוד (מנפרד)
בורנשטיין ראובן (פולנג'י)
בורנשטיין תרצה
בורנשטין בנימין (פטר)
בורשטיין דוד
בורשטיין (רובינשטין) יונה
בורשטיין מנחם
בורשטיין צבי
בורשטיין שלום
בורשטין בנימין זאב (בני)
בושרי אליהו
בזזינסקי מנחם
בזנר ראובן (קבצ')
בזק (בן זקן) אהרון (אהרונציק הצפתי)
בזק (בוזאגלו) יעקב
בטיסט יצחק (איצק)
ביאזי אליהו (אלי)
ביאל (ביקל) יצחק
ביאלי ישעיהו (שייקה, קקטוס)
ביאלר משה
ביאר חיים
ביבאלאזאר פרננד
ביבס אברהם
ביבר מנחם
ביבר שאול (עפר)
ביברמן (כרמלי) ורד
ביברמן יאיר (גרי)
ביברמן ישראל-יצחק (שרוליק)
ביברמן עמי
ביגלאיזן יצחק
ביגר אליעזר (ראובן)
בידץ אורי
ביזונסקי שלמה
ביטון תמר
ביטי חיים
ביטנסקי (ביתן) יהודה
ביטנר דב-דורל
בייל (פרי פרלסון) רינה
ביכלר נתן
ביכלר שושנה
בילו (בילופולסקי) אפרים
בילו משה
בילורי חנוך
בילורי רחל
בילר אילן
בין עלי
בינדר (מריאל) יונה
בינור (בלינד) ישעיהו
ביניונסקי שמואל
בינימינוביץ ישראל (סשה)
בינשטוק אברהם
ביסטריצר אריה
ביקהרד אברהם
ביקל אריה
ביקסון שמואל (טרולה)
בירו (דיין) אריה
בירמן ארטור (בובלה)
בירן (ספקטור) אהרון
בירן (הגיתי) אפרת
בירן (בירנבאום) חיים
בירן (שולמן) חמדה
בירן (ברנשטין) יונתן (ג'וני)
בירן (בירנבאום) נחום
בירן (בירנפלד) עוזי
בירנבוים יצחק צבי (פלים)
בירנברג (שטיר) זהבה (גולדה)
בירנברג יוסף (יוסקה לויסגן)
בית הלחמי (ברויטמן) ישראל (ג'זי)
בית יעקב יצחק
ביתן (פלקסמן) זיוה (גינגית)
בכנר אליהו (אלי)
בכר אברהם (מיקו)
בכר חיים
בכר יעקב
בכר יעקב (זאקו)
בכר יצחק
בכר ישראל (כורדי)
בכר (לוברסקי) מירה
בכר מרדכי
בכר ניסים
בכר ציונה
בכר (בלקין) שרה
בכרך נחום
בכרך פטר
בלאושטיין אליהו (אריק)
בלבול יצחק ("בולבול")
בלבין אבנר
בלבן דב
בלגלי נחום
בלה יוסף
בלו שמואל (סמי)
בלוטנר אפרים
בלוך אפרים (העז)
בלוך חיים
בלוך יהודית (יודיסקה)
בלום (ברודקין) אילנה
בלום אליהו
בלום אליהו (עקום)
בלום (כהן) אסתר (אסתרק'ה)
בלום אפרים
בלום ישעיהו (עבדללה)
בלום מנחם (ג'עוני)
בלום (פישר) מרים
בלום רפאל
בלום (אנטמן) שושנה (שוש)
בלום שלומי
בלומברג אברהם (אברמה)
בלומברג אריה (זאב)
בלומוביץ יוסף (וסיל)
בלומין משה (מומי)
בלומנטל ישראל
בלומנטל (וינברט מנפרד) שלמה
בלומנפלד יהודה
בלומנפלד (זלמנוביץ) נטע
בלומנפלד צבי
בלומשטיין אליעזר
בלושטיין (מלמד) יוכבד (יוכקה)
בלושטיין (בנבניסטי) מטילדה (מטי)
בלחטובסקי צבי
בלחסן אליהו פנחס
בלט אברהם
בלט יחיאל
בלט יצחק (איציק)
בלטיטה אברהם (בלטוי)
בליזובסקי אהרון (ארלה)
בליזובסקי מאיר
בליט (שור) בת שבע
בליט יוסף
בליך ברכה
בלינדר אליעזר
בלינקוב עמירם
בליץ יוסף דוד (הבלגי)
בלכטובסקי צבי
בלנק חיים
בלסברג יהודה
בלסון מיכאל (מיכה)
בלסנבוים אליעזר
בלצן חנוך (דויד)
בלשניקוב יהודה (גיבעול)
במבג'י ברוך
בן אברהם דוד
בן אהרון (מזרחי) שמואל
בן אליהו (כזום) דוד (דאוד)
בן אליהו ישעיהו (שייקה)
בן אמוץ (תהילימזוגער מוסיה) דן
בן אמיתי (וירניק) יוסף
בן אפרים (מוסקוביץ) יצחק
בן ארויה חיים
בן ארויה ניסים
בן ארויה (מינץ) רות
בן ארוש ניסים
בן ארי (בנר) אורי
בן ארי (בקרמן) דינה
בן ארי (זגר) זאב
בן ארי (שוב) חיים
בן ארי (המלר) חיים
בן ארי (קופמן) יוסף (יוסקה)
בן ארי (מקרסקו) לאה (תפוח)
בן ארי עמיקם (עמי)
בן ארי (טרבליס) שבתאי
בן אריה גדעון (אבא)
בן אריה חיים
בן אריה (שפייר) נירה (בלה)
בן אריה (לפין) עמוס
בן אריה (ברקאי) שרה
בן ארי-מץ שושנה
בן ארצי (פרוג'י) אברהם
בן ארצי (מזרחי) יעקב (ינקלה אמבולנס)
בן ארצי (זיצל) יצחק
בן ארצי (טובבין) לאה
בן אשר (מוזר) דן
בן בסט מאיר
בן ברק מיכה
בן גד עדנה
בן גיא (בנדזינסקי) זאב
בן גיא (פרוינד) מינה
בן גיאת אליהו
בן גל (בלוגלובסקי) נחום (חתולי)
בן דב (ברקוביץ) ברוך (בורך)
בן דב גדעון
בן דב דניאל ורחל
בן דב טובה
בן דב (ברמן) יואל
בן דב עוזי
בן דוד (דיגית) אילנה
בן דוד (רבינוביץ) אילנה
בן דוד בועז (צ'פיוב)
בן דוד גדעון
בן דוד (איזנברג) חיותה
בן דוד (צופיוף) יהודית
בן דוד יצחק
בן דוד (לירמן) ישראלה (אלה)
בן דוד (מילר) מנחם
בן דוד (ולהויז) מרדכי (מורדו)
בן דוד (ולהויז) קלמן
בן דוד שמואל (בולדוזר)
בן דולי (עטיה) חיה
בן דור חיים
בן דור (פלר) טובה
בן דור יוסף
בן דור (אופנהיים) מיכאל
בן דרור (גילמן) אברהם
בן דרור משה (מוריס)
בן דרור רות
בן הלל (מנדל) אריה ("אריק")
בן ואיש שלמה
בן זאב (פלוטק) אהרון חנוך
בן זאב (וילשנסקי) יהושע
בן זכאי ברכה
בן זקן בנימין (ג'ימי)
בן חור (גרפינקל) דוד
בן חורין (בורגר) משה
בן חיים (פורטוגלי) אהובה (אהובקה)
בן חיים (פרידמן) אפרים (אבו לחי)
בן חיים חיים
בן חיים יעקב
בן חיים מנשה
בן חיים (קליבנסקי) מרדכי (מוטקה)
בן טוב (בונפיל) שמואל
בן טל (בלומנטל) מרדכי (מוטקה)
בן יהודה אמנון
בן יהודה דוד (דודיק)
בן יהודה (צביאלי) חדוה
בן יהודה ("מיני") יצחק
בן יהודה (דיכטר) ישראל
בן יהודה ישראל
בן יהודה (אביבי) נתיבה
בן יהודה עמוס
בן יהודה שמשון
בן יהודה (לבר) תמר
בן יוסף (בכר) אהרון
בן יוסף (רוטברד) אסתר (אתי)
בן יוסף בנימין (יומקה)
בן יוסף (איגלמיץ) חוה
בן יוסף (מרכוס) חיה
בן יוסף יוסף (יוסי בן יוסי)
בן יוסף (בודשיביץ) מיכאל
בן ימין עודד
בן יעקב (סלומונוביץ) אברהם (שפרדק)
בן יעקב אורי
בן יעקב אלי
בן יעקב יוחנן
בן יעקב (זלצמן) מרים (מימי)
בן יעקב עמוס
בן יעקב (גרינהוט) צבי
בן ישי (לוי) רבקה (רבקל'ה)
בן ישראל יורם
בן ישראל עודד
בן לשין יוסף
בן מאיר (שבניץ) בן ציון (צוציק)
בן מאיר בן-ציון
בן מאיר (צוקר) דב (דבלה)
בן מאיר דניאל (דיצי)
בן מאיר (פיפרברג) חיה
בן מאיר מאיר
בן משה (קאיון) אריה (ליאו)
בן משה (קיפניס) יונתן (תניק)
בן משה (דוידוביץ) יוסף (יוסקה)
בן משה יעקב ("ג'קי")
בן משה יעקב (ג'ק)
בן משה יצחק (איצ'ה)
בן משה רפאל
בן נבט אליעזר
בן נון (פישמן) יוחאי
בן נחום (ארדיטי) רבקה
בן נפתלי (רוסבך) אריה
בן נפתלי דוד (דודקה)
בן סירא (סירק) פנחס (פיני)
בן סירה משה
בן סירה (גוט) רחל (שלה)
בן סעדיה יוסף (יוסוף)
בן עזר (ראב) יונה
בן עזרא חיים
בן עטר יעקב
בן עמי אחיה
בן עמרם אליעזר ("אלי")
בן עמרם אמנון (נוניק)
בן ענת (בריינהנדלר) ברוך (בורלה)
בן ענת (מקלב) זהבה (גולדה)
בן עקב (קלבנו) חיה
בן פורת (שווגר) אברהם (רומי)
בן פורת חיים (חיימקה עוזי)
בן פורת (ויינברג) טלילה
בן פורת מרים
בן פורת עמוס
בן צבי אבישי
בן צבי (מרקוביץ) אלי
בן צבי אשר
בן צבי (הרשקוביץ) דניאל (דנדי)
בן צבי (לינדרמן) דרורה
בן צבי יחזקאל
בן צבי יעקב (יענקלה)
בן צבי (צ'נקי) יצחק
בן צבי (אקסלרוד) לאה
בן צבי (טקץ) משה
בן צבי עלי
בן צבי צבי
בן צבי (הייזלר) רחל (רוחה)
בן צבי (אלטמן) שרה
בן צבי (גול) תמר
בן צור אליעזר
בן צור (וולשטיין) אמיתי (קצ'יק)
בן צור יצחקי
בן ציון (קלימן) אלדד (ג'ינג'י)
בן ציון בנימין
בן ציון (פרנק) דרור (בנץ)
בן ציון יעקב (מלך)
בן ציון (רוזנברג) מינה
בן ציון (רוטברג) מלאכי
בן ראובן עמוס
בן רבי אליהו
בן שאול (בלבול) אליהו
בן שאול (שאולזון) יהודה
בן שבת אברהם
בן שושן מוריס
בן שחר יגאל
בן שלוש מאיר
בן שלמה (בכמוהרש) יצחק (איצקו)
בן שלמה (שטרק) ישראל
בן שלמה (קליין) מנשה
בן שלמה (פליישמן) משה (מיקי)
בן שמואל (מזרחי) יוכבד (יונקה)
בן שמחון (בן סימון) שאול (שלום)
בן שפר אבנר
בן תקוה אברהם ("אברמ'לה")
בן-אבי (שרעבי/קערור) סעדיה
בן-אהרון יהודה
בנאור (שמרוט) בתיה
בנאי מרגלית
בנאי (באומן) שלמה
בן-אליהו אבנר
בנארי שושנה
בנארי (בנארי) שלמה
בן-ארי (פרייס) דב
בן-ארי יאיר
בן-ארי (שניידר) פנחס (סיקו)
בן-ארי (בן ריי) שלמה
בן-אריה אהרון (אהרונצ'יק)
בנבנישתי יעקב (ז'ק)
בן-ברק איתמר
בנגד (פולישוק) יוסף (יוסקה)
בן-גל (בלגלוב) זאב (זיבון)
בנדה שלמה
בן-דוד דוד (דודא)
בן-דוד (ורבלובסקי) שאול
בנדור (שלום) אברהם (אברום)
בן-דור (רוזן) אראלה
בנדורי שמואל (מוליק)
בנדיק חנן
בנדיקט פרץ
בנדל גדעון
בנדל מנחם
בנדל נחום
בנדל עוזי
בנדל שולמית
בן-דרור יצחק (איקו)
בן-הרועה (בנהרויה) נסים (ניצ'ו)
בן-זאב (שליין) אמנון
בן-חורין (פריימן) דוד (דוד'לה)
בן-חורין (בריגר) יהודה
בנחיים (חימוביץ) שלמה
בן-טוב (בונפיל) שלמה (טרק)
בניה אלכס
בניהו יעקב
בניהו לילי
בן-יוסף (פרז) אהרון (אסקימו)
בנימין אריה
בנימיני (קצרובסקי) אליעזר
בנימיני בנימין (בני)
בנימיני בנימין
בנימיני (שרקוביאק) חנה
בניש מיכאל
בן-מימון (מימון) יוסף (יוסוף התורכי)
בן-נון (בנון) יהודה
בן-נון יוסי
בן-נחשון (רֶזֶ'זַ'ק) יעקב (יענקלה)
בן-נריה (גוטליב) ברוך
בן-נתן גדעון
בן-נתן (ליפשיץ) ג'ק (ג'קו)
בנעט הלל
בנעט יצחק
בן-עמי (בלנפן) משה (בולו)
בן-פורת מרדכי (מוטקה)
בן-פורת פנחס (פיניה)
בן-צבי מלכיאל
בן-צבי (כפרי-קוקסו) מרים (מירה)
בן-צבי עמוס
בן-צבי (כצנלסון) צביה
בנצור (בנצ'בסקי) מרדכי (מוטקה, עבדאללה)
בנצור (בנצלוביץ') פנחס (יאשיק)
בן-צור (בורשטין) יהודה (פרא)
בן-צור (בקרמן) צבי (צביקה)
בנק ישראל
בנק משה
בנקל אברהם (קוקון)
בנקל (יעקובסון) מרים
בן-שאול משה
בן-שאול משה
בן-שושן יהודה (יודקה)
בנשחר (שורצשילד) שמואל
בס ליפא (ליפא)
בסו דוד
בסון יחיאל
בסין יעקב
בעל קורא משה
בץ (רבינוביץ) מאיר
בצלאל זבולון
בצר אליהו (אלי)
בצר יעקב (קובה)
בצר (לירמן) רחל (רחליק)
בק אריה
בק אשר
בקיש יוסף
בקלצ'וק (ברקאי) שמואל ("בוז-בוז")
בקלר נתן
בקר ישראל (שרוליק)
בקר (כהן) שוש (אברמוביץ)
בקרמן יוסף
בקרמן שלמה (ג'מה)
בר אברהם (ביחם)
בר אלימלך
בר (פקר) בתיה
בר (ברגר) גדליה
בר חיים
בר (פלג-גינצבורג) יעל
בר יעקב (ברלה)
בר (לוינסקי) לביא זאב (ביבר)
בר (ברנשטיין) מנחם
בר (מאירשטיין) מרים ראשוני הכרמל (מרגוט)
בר פאול
בר (סיטון) ציונה
בר (רוטפלד) שושנה
בר שלום
בר שרה
בַּר (ברוניצקי) ירחמיאל (סַשְקָה)
בר אהרן שמואל
בר און (זקליקירסקי) איתן
בר אור גיורא
בר אור (ברוור) דוד
בר אור (שבצ'ניק) חיים
בר אוריין (גלרנטר) מאיר
בר אילן דב (דובי)
בר אילן (ברלין) משה
בר אל (כטר) דוד
בר אל (אנוך) יהודית
בר ארז גדעון
בר ארז רות
בר גורן (ברגרין) חיים
בר גורן (גלוברמן) רינה
בר גיא (ברומברג) אורי
בר גיא (סיבוש - איתן) אלה
בר גיא (ברומברג) משה (מיקי)
בר הלוי יהודה
בר זאב שאול
בר זיו (שיין) עמנואל (נואל)
בר חיים (פס) יוסף (פסיק)
בר חיים ראובן
בר יוסף (אופנהיים) דב (אלי אופנהיים)
בר כוכבא יחזקאלי
בר כוכבא (איזנבך) פלד
בר לב (חדד) גד
בר לב יהושע (שועיק)
בר לב (גוטהרץ-גוטהרט) יואל (גיצ'ה)
בר מאיר (יקטור) דוד
בר נוי (בירנבוים) חיים
בר נח רחל
בר ניב (ויברב) שרגא
בר נתן (נתנזון) יוסף (יוסקה)
בר נתן שאול
בר עוז (ברזאני) זכאי
בר עוז (מילרד) יונה (יונלה)
בר עזר (שטוצמן) אברהם (מרכוס)
בר ענן (רפמן) חיותה
בר עקיבא אביגדור
בר עקיבא חיים
בר צבי (פימשטיין) אסתר
בר צבי (בצראוי) ששון
בר שביט שלמה
בר שירה אריה
בר שני (אפנשטין) שולמית (שולה)
בר תור (אמה ביצוצקי) אפרת (אמוצ'קה)
בר תקווה (פסטרנק) משה (מונדק)
בראד (ברד) נחום
בר-אדון קומם
בראון אלישע
בראון (בסיק) בתיה
בראון הרצל
בראון יהודה (יודי)
בראון יהושע (שוקה)
בראון יצחק
בראון יצחק (טובי)
בראון (קובלנוב) מירה
בראון משה (מוברא)
בראון משולם
בראון (תירוש) רותי
בר-און (בראון) חיים (קופס)
בראונר יעקב
בראונשטיין ברקוני
בראונשטיין יוסף
בראור (ברמן) אברהם (בז)
בראור (ברייר) דוד
בראלי (אייזנאנד) משה (משה גל)
בר-אלי (מן) שולמית (ביבי)
בר-אמוץ צבי
ברבורי (לבונז') דוב (דובה)
ברבר נחמן
ברבר (הלבן) שושנה (שושקה)
ברבש מנחם
ברג אברהם
ברג יואל
בר-גיורא (גרייצר) אמנון (בל)
ברגמן מנחם ("אחם")
ברגמן מרדכי (מוטקה)
ברגמן פנחס
ברגמן רינה
ברגר מנחם
ברגר (היימן) עדינה
ברגר (גורדון) עטרה
ברגר (יצחק) שלמה
ברגשטיין יצחק (ברגרל )
ברדה ראובן-רוז'ר (מח"לניק)
ברדה (שטהל) רחל
ברדיצ'ב אבא
ברדנוב עדי
ברו אליהו
ברו דוד (ברלה)
ברוורמן יוסף ("יוסקה")
ברוורמן (ברורמן) שרה (שוריקה)
ברוזה יונתן
ברוט ישעיהו (שייקה)
ברוט (קיזל) צפורה (פיצ'י)
ברוידה נתנאל
ברוך דוד
ברוך דויד
ברוך יוסף (הנס)
ברוך סוניה
ברוך (שטרן) עליזה
ברוך ראובן
ברוך (אשכנזי) רבקה (ריקיטה)
ברומברגר דוד (דודקה)
ברומר שלמה (דובי)
ברון משה
ברונר משה (גליציאנר)
ברונשטיין דוד
ברונשטיין חיים
ברוקמן יצחק
ברוקנר (ברזילי) עליזה (עליזקה)
ברוקס אברהם (אלברט)
ברור איתן-מאיר
ברורמן אלכס (קולגה)
ברוש (בורשטין) אורי
ברוש (ברשבסקי) אורי
ברוש (בומש) אריה (בומזי)
ברוש (לשצ'ינר) דבורה
ברוש (ברושקה) שלמה (שלוימל'ה)
ברושי (ברטשנידר) ברוך (הרומני)
ברזוף משה
ברזיאל (אורבוך) שושנה
ברזילי אביב
ברזילי אברהם (אברהים)
ברזילי אהרון (אהרלה)
ברזילי (ז'לז'ניאק) אריה
ברזילי (אייזן) אריה
ברזילי (גלוזשניידר) חיה
ברזילי יאיר
ברזילי משה
ברזילי (אייזנאנט) משה (פרגו)
ברזלי אברהם
ברזלי (חרמון) הדסה
ברזלי יעקב (ז'ק)
ברזלי עודד
ברזני שמעון
ברזנר עמיעד (חליל)
בר-חוה נורי
ברט אליעזר
ברט אלעזר ("ליזר")
ברטוב שרה (חבובה)
ברטורא (ונטורא) אברהם
ברטפלד אברהם (רוברט)
בריל יעקב (יענקלה)
בריל מרדכי (מרקו)
בריל ראובן
ברילר מיכאל
ברין (שחר) אביבה
ברין (ברין הלוי) יהושע
ברין שלמה (מומו)
ברינברג מרדכי (הג'ינג'י)
ברינדט יצחק (סטו)
בריצקובסקי (וינברג) חנה
ברכאת גמליאל ("גבה")
ברכה ((ברהמס)) יעקב
ברכה יעקב
ברכה (אולשנסקי) רינה
ברכמן משה
ברכר משה
בר-לב (ברוצלבסקי) חיים (כידוני)
בר-לב (מהרשק) תמר
ברלה בנימין ("בני")
ברלי (ברלין) דן
ברלי (ברלינר) צבי (ווילי)
ברלי (גרצמן) רינה
ברלינגר יעקב
ברלינר יוסף
ברלקו אריה (אריה בלאוביס)
ברלקו (קצלניק) שרה
ברמן אברהם
ברמן אליהו
ברמן אמנון ("זיסט")
ברמן אריה (ארקה)
ברמן (רייז) הדסה
ברמן עלי
ברמן עמיאל (מימי)
ברמן רחביה
ברמץ זאב
ברן אברהם
ברנבך נתן
ברנד אורי
ברנד זכריה
ברנד מיכאל (מיקי)
ברנדווין מוניו (אברהם)
ברנדויין דוד
ברנדון יואל
ברנדון ישעיהו
ברנדיס עליזה
ברנדס יוסף (ברנדי)
ברנדס (שנקר) שרה
ברנדשטטר יאיר (ברנדה)
ברנדשטיין אוטו (אוטו)
ברנדשטיין (הרשקוביץ) מלכה
ברנדשטיין נתנאל (ארוין)
ברנזון מנדל
ברניב (ברנוביץ) שלמה
ברנע (גינדל) אביבה
ברנע (היילברונר) דניאל
ברנע (ברונר) יוסף (יוסינקה)
ברנע (גולדשטיין) יחזקאל
ברנע (ברגמן) מאיר
ברנע (אריאל) עדה
ברנע-מזר (שרף) אסתר (אסתר ויליאמס)
ברנקל (ריינמן) יהודית
ברנר אורי-ניסן (עשהאל, נורמן)
ברנר (דוניה) מיכל
ברנשטיין גרישא (צבי)
ברנשטיין וויליאם ((וילי, ביל))
ברנשטין (נבון) זלדה
ברנשטין טוביה
ברנשטין יהושע (גנדי)
ברסלב דב (ברלה דובלה)
ברסלבסקי יצחק (אסיק)
בר-סלע (בר) פנינה
בר-סלע (סטמפה) שרגא
ברסלר (חיסין) רינה (אוגוסטה)
ברסקי נח
ברעם בלה
ברעם (בלוך) יוסף
ברעם (ברם) נח
ברעם (אורנשטיין) שרה
בר-עם מיכה (אנגולי)
ברפל (לוצקי) שושנה
ברק (בירקנפלד) אורי
ברק דניאל (דני)
ברק (אוביס) חביבה
ברק יהושע (זחלי)
ברק (בראונשטיין) יוסף (יוסקה)
ברק (בסין) לוי
ברק (ברקו) משה
ברק (אומן) עדה
ברק רחל
ברק (ברקוביץ) שלמה
ברקאי (הלפרין) אביבה
ברקאי (בורוביק) אלימלך (אלי, בויבר)
ברקאי (גלדשטיין) אמנון
ברקאי (בריק) דוד
ברקאי (בורקו) זליג
ברקאי (בנימין) חוה
ברקאי (מישקוב) חיה
ברקאי (שריאר) חיים (חיימקה)
ברקאי (ברקוביץ) חיים (צ'רלי)
ברקאי (ברקוביטש) יהודה
ברקאי (הניג) יוסף (יוסקה)
ברקאי (ברקוביץ) יוסף (יוסי)
ברקאי (קורצ'אק) כרמלה
ברקאי (בריק) שמחה
ברקוביץ ברוך (בוליוצו)
ברקוביץ (קסטכר) חיה
ברקוביץ ישראל
ברקוביץ (היינריך) מנשה
ברקוביץ משה
ברקוביץ משה
ברקוביץ נתן
ברקי (פוליבודה) חנה
ברקי משה (מושיקו)
ברקין אליעזר
בר-קיני (ברוך) אליעזר (בורקה)
ברקן (ברקוביץ) בנימין (בני)
ברקן (בליקמן) מרדכי (בלוקי)
ברקן (אנגל) עליזה
ברקר יאיר
ברקר (שפירא) יעלה
ברקת (ברקנולד) אברהם
ברקת (בורשטין) דב
ברקת (ברוקמיאר) יצחק (איציק גח"ל)
ברקת (זילברשטיין) ישראל (זליג קינדרמזאר)
ברקת (ברקה) מאיר (ברקה)
ברר יעקב
בר-רצון אורי
בר-רצון (לובנוב) רותי
ברש יהושע
ברש משה
ברשי (לנדסמן) גבריאל (גבי)
ברשי עמנואל
ברשפ פייבל
ברתנא אוריאל
ברתנא (ספיר) חדוה
בשארי (יחיא) פנינה
בשארי שמואל
בת מרים כצנלסון מרייסה
גאון איתן
גאוני (נוטין) ברכה (ג'ינג'ה)
גבאי דוד (לגו)
גבאי יוסף
גבאי ניסים
גבאי (ינקלביץ) רבקה (ריבה)
גבזה ליפא
גבזה (שניידר) פרנקה
גבזה שייקה
גביסר מנשה
גבירץ אריה-ארתור (אריה גיבור)
גביש (גיגי) אושרה (פופו)
גביש (גולוד) אריה (לווה)
גביש (טאובה) גיטה
גביש יהודה
גביש (זנגר) יהודה
גביש (גביוס) יהושע
גביש (אנוך) יצחק (איציק)
גביש (שקליאר) ישעיהו (שייקה)
גביש ישעיהו (שייקה)
גביש (גולדשטיין) מיכאל
גביש (שושן) צופיה
גביש (קריסטל) שלמה
גבע (רורבך) אברהם
גבע עמיחי ישראלי
גבע (גרינברג) עקיבא
גבעול דוד
גבעול (כהן) חנה (חנהל'ה)
גבעולי (רסקין) אסתר
גבעולי שאול
גבעון (הוכמן) אליהו
גבעון (היינברין) ראובן (ראובן וחצי)
גבעון (הקר) שלמה (יובל)
גבעון (הקר) שמואל (אולי)
גבר אליעזר
גבר עמיאל
גבר פבי
גבריאל (סבן יצחק) אחיהוד
גבריאל (כהן) דוד (גבי)
גבריאל נחום
גבריאלי (גבריאלידס) שמואל (סמי, סמיקו)
גבריהו (דוידוביץ) חנה
גדיש (זלמן) יריב
גדרון (ברין) יוסף (יוסוף)
גדרון (גורדון) משה (מוסיק)
גדרון (גוסדורף) ראובן (הרוי)
גדרון (הוז) תמר
גוב (גודוביץ) בן עמי (עמי)
גוב (הולצמן) זהבה
גובר צבי
גוגנהיים (אנשל) הניה
גודינגר רפאל (רפאל)
גודל מאיר ("2 מילימטר")
גודני יונה (יונצ'יק)
גוז יעקב (אילן)
גוזיקביץ דוד
גוזני (גוזובסקי) נח
גוזס (סבוראי) איה
גוטביל יעקב (יענקל'ה)
גוטויליג (נינדוב) אמירה
גוטלון אלכס
גוטליב דליה
גוטליב יאיר
גוטמן אביב
גוטמן (ליכטנשטיין) אהובה-אגנס
גוטמן (סקורקובסקי) אסתר
גוטמן דודי
גוטמן זאב
גוטמן טוביה
גוטמן יוסף
גוטמן יוסף
גוטמן יוסף (יוסלה)
גוטמן מרדכי
גוטמן רחל
גוטמן שלמה
גוטמן שמואל
גוטמן שמריהו (שמריה)
גוטסגנדה יוסף
גוטסדינר בנימין
גוטסמן דב
גוטפריד שלמה
גוטקוביץ פסח
גוטקוביץ (מרגולין) צפורה
גוטקינד אריה
גוטר אליהו (אלי)
גוטרמן מנחם
גוילי (טל-טאו) בת שבע
גול אברהם
גול (סגל) חיה (חילה)
גול מאיר
גול צדוק
גולבס איתמר
גולדברג (גוזנר) אביבה
גולדברג (שוקלנדר יוחנוביץ) אביבה
גולדברג אהרן
גולדברג אריה (פוצ'ה)
גולדברג הנרי (צבי)
גולדברג חיים
גולדברג חסון (גלעד)
גולדברג טוביה
גולדברג (חרל"פ) טליה
גולדברג יוכבד (טפט)
גולדברג יוסף (יוסקה)
גולדברג יעקב (ז'ק)
גולדברג יעקב (ז'ק)
גולדברג מנדל
גולדברג מרים
גולדברג משה
גולדברג פסח
גולדברג צבי חנוך
גולדברג רפאל
גולדברג שמחה
גולדברגר ארני-אשר
גולדהכט מרדכי (מוטקה)
גולדהר אליהו
גולדווסר אברהם
גולדווסר יוסף
גולדווסר נחמן-נורמן (צ'רלי)
גולדין אחיעזר (אחיק)
גולדין אלכסנדר (אלכס)
גולדין יצחק (איצ'ה)
גולדין שמעון
גולדיס חיים (חיימקה)
גולדמן אברהם (כפר)
גולדמן אולף
גולדמן (כהן) דינה
גולדמן חיים (קארול)
גולדמן טוביה
גולדמן יעקב
גולדמן יעקב (יקי)
גולדמן ישראל
גולדמן משה צבי
גולדמן צביקה
גולדמן רועי
גולדמן (מורו) רחל (רולי)
גולדנברג אסנת
גולדנברג גדעון
גולדנברג גדעון
גולדנברג חיים (קארול)
גולדנפון (גולה) דוד
גולדנפון דויד (גולה)
גולדנר שמואל
גולדנר (קונשטוק) שרה
גולדסמן אליעזר
גולדפרב דויד
גולדפרב משה
גולדרינג אריה
גולדשטיין אריה
גולדשטיין אריה
גולדשטיין דוד (דידי)
גולדשטיין יהודה
גולדשטיין יחזקאל (חזי)
גולדשטיין יצחק
גולדשטיין ירחמיאל (יֵרַח)
גולדשטיין מרים (מרי)
גולדשטיין פרץ
גולדשטיין שמעון
גולדשטין יוסף
גולדשיין (באומן) בלהה
גולדשמיד (זהבי) מתתיהו (מוטקה)
גולדשמידט יעקב
גולדשמידט מרדכי (מוטקה, מוט'ל)
גולדשמיט דוד (דודיק)
גולדשמיט הוגו
גולדשמיט (רינגל) יעקב
גולדשמיט משה (מוסא)
גולוב (ציטרון) איטה
גולוב יצחק
גולוגובסקי ירחמיאל (ירח)
גולוד חיים (טרזן)
גולוד יעקב
גולונג'ינר יוסף
גולן (גולדברג) אורי (זכריה)
גולן (דולגשטיין) דוד (דוידקה)
גולן (גולדסברג) דוד
גולן (פלק) זיוה
גולן (גלברד) חיים
גולן (לייב) חרמונה
גולן (שוסטר) יהודה
גולן (אשנפלד) יהודה
גולן (גולדברג) יוסף (זיטק איזי)
גולן (צ'רנובסקי) יעקב (צ'רנו)
גולן (גולדשטיין) יעקב (גולדה)
גולן (גולדבלום) יצחק (ז'ק)
גולן (גולדברג) מרדכי (מוטקה)
גולן (גלברד) מרדכי (מוטק'ה)
גולן (קצלניק) מרים (חרמשינקה)
גולן (גלייברמן) עוזי
גולן (גלברד) פנחס
גולן ציונה
גולנד סבו
גולנד שלמה (שין)
גולני איתמר
גולני אריה
גולני (גולדין) יונה
גולני (פימשטיין) יפה
גונדסהיימר (ארנסט) מנחם (גונדי)
גונן (גרוסמן) אליעזר (לייזרקה רעננה)
גונן (גרוס) גבריאל (גבי)
גונן (גרבניוק) זלמן (זימה, זיומה)
גונן (מנסבכר) חוה
גונן (גוזמן) יעקב
גונן יצחק
גונן (גוטקינד) משה
גונן (גוטמן) פנחס
גונן (גוניונטקי) צבי (ציקו)
גונן (ג'יניאו) שלמה
גונן (גורודיש) שמואל (גורדיש)
גונן (גרבניוק) שמעון (סמיון)
גונן שרה
גוסקוב משה
גופמן-אברמסון חיימה (יהודה)
גופנא (קפלן) רם (עופר)
גופר (גולדמן) אברהם
גופר (גרייפנר) אברהם
גופר (עוזיאל) זלפה (זלפה זמיר)
גופר (זינגפר) חיים (חזקיה)
גופר לאה
גור (גרין) יובל
גור (סבידובסקי) יונת
גור (גרוזובסקי) יצחק הלל
גור (גורבן) מרדכי (מוטה)
גור (גורבולסקי) עמי
גור (גרשוביץ) פרץ
גור (גבאי) שושנה (שישו)
גור (גורביץ) שמואל (שמוליק)
גור (גורביץ) שמואל (שמוליק, ציקובסקי)
גור שמעון
גור אריה נחום
גור-אריה (צ'ווילה) בנימין (בני)
גורביץ גרשון
גורביץ מיכאל (פיצי)
גורביץ נמרוד
גורביץ נפתלי
גורביץ עמיקם
גורביץ שלמה (שמוליק)
גורבן (דלריצה) מיכל
גורבן שמואל (מולה)
גורדון בן ציון (בנצי)
גורדון גדעון
גורדון יהושע
גורדון יעקב
גורדון (צוקרמן) יפה
גורדון (גור) ישראל
גורדון משה
גורדון מתתיהו
גורדון פרץ (פהצ'ה)
גורדון צבי (איצ'ה)
גורדון (גרונספלד) רות (רותיליין)
גורדין דב (צמבה)
גורדן יעל
גורי (גורפינקל) חיים (גורי)
גורי (לימונציק) מרים (פונציק)
גורי (בקר) עליזה
גוריון (בלו) דינה (דינגו)
ג'וריוף בכור
גורין זלמן (זיאמה)
גורל (בורשטיין) לאה (לאה'לה)
גורל מוניה (צבי בלוך)
גורלניק ישראל (אבונה)
גורלניק (שידוסר) שרה (שרהלה)
גורן (ברויטמן) אברהם
גורן (גרינבלט) אורי
גורן (שייר) אורי
גורן (גולדין) אלכסנדר (אליק)
גורן (פפו) אשר (פפה)
גורן (טלמון) דינה
גורן (גרינשטיין) דן (אביגדור וייס)
גורן (חייט) זוניה (אליקים)
גורן (תשבי) חדוה
גורן (ברויטמן) חיים
גורן (גבירצמן) חיים
גורן (פפר) חנניה
גורן יהודה
גורן (גרינברג) יונה (יינה, יוינה)
גורן יוסף (יוסקה בולפוס)
גורן (גולדין) יעקב
גורן (ברויטמן) יעקב
גורן (גוטלהף) מרגה
גורן משה
גורן (גורניצקי) נחמן (נחמש)
גורן (גרינר) נתן
גורן (גורנשטיין) עמנואל (נולקה)
גורן (גרנובסקי) צבי
גורן (פופיק) שולמית
גורן (איזביצר) שושנה (שושקה)
גורן (טרק) תמר
גורן (לנדור) תרזה
גושן (קמחי) סימה (הג'ינג'ית)
גושן (גרשונוביץ) שלום
גז'בין שמעון
גזית (מצוצקי) אביבה (עמליה)
גזית (גורוחובסקי) אביגיל (גלה)
גזית (זמירי) אהובה
גזית (לירוורניק) אורי
גזית אליהו-אלי (פיצ'ונקה)
גזית (שטיין) יוסף
גזית (סמברג) יצחק (איציק)
גזית (אפשטיין) שאול
גזית (וינשטיין) שלמה (ושתי)
גטניו יעקב
גטניו ניסים
גטר (ריטר) מרים
גטר שמואל
גיארי (קמחי) תחיה
גיאת יוסף (יוסקה)
גיאת נח
גיברולטר גרד
גיברמן אלדד
גידלי יהודה (קיצי)
גיטלזון צפורה
גייגר גבריאל (גבי)
גיימסון יהודית
גייסמר אורי
גייר נחמיה
גיל (שפרינצוב) בת עמי
גיל (גליק) יהודה
גיל (גליקסברג) נח (אבי)
גיל (גולדרי) נחום
גיל (פרידוביץ) ראובן (רובקה)
גיל (קניגסברג) רחל
גיל רפי
גילון (ז'לינסקי) אליהו (עולש)
גילירדי משה
גילת (סרוסי) יהודה
גימפל יוסף
גינדי אהרן
גינדי אליעזר
גינדי יצחק (איציק)
גינדל זהר
גינוסר (הוניגסברג) מאיר (מאירקה)
גינות מרדכי (מוטקה)
גינות (גרינפלדר) נח
גינזבורג אברהם
גינזבורג יצחק (איציק)
גינזבורג נחמה
גינזבורג צבי (צביקה)
גינזבורג שמואל (יצחק)
גינצבורג ברוך
גינצבורג נחמיה
גינצבורג רפאל (רפי "תרנגול")
גינת (ישראלית) יהודית (דבורה)
גינת (לוי) סימה (שמחה)
גינת (גינצבורג) שמעון (שימעל'ה)
גיסין (לוין) אורה
גיסין אריה (ארקה)
גיסנר ארתור
גירון חיים (ישי גרקה)
גירשטיין יצחק (גירי)
גל (גליכגוינט) אהרון (גלישי)
גל און תקוה
גל (אנגל) אריה
גל (גלזר) זאב (זבילין)
גל יהודה
גל (גלס) יובל
גל (גוב) יעקב (כספי)
גל ישראל (ישרוליק)
גל (גיטליץ) מנחם (פנדלה)
גל (ריכטר) מתי
גל (גלאס) עוזי
גל (גליקסמן) צבי
גל (סדלובסקי) שולמית (שולה)
גל (גולדברג) שמואל
גל און (גלזן) עזריאל (עזרי)
גלאי דן
גלאי עמוס
גלבוע אילה
גלבוע (כהן) אלכסנדר (אלכס)
גלבוע (גולדברג) ברוך
גלבוע (למברג) גבריאלה (גבי)
גלבוע (גלבובסקי) יהושע (שוקה)
גלבוע (גלברד) יוסף (יומוך)
גלבוע (גולדברג) יעקב
גלבוע (גרובר) משה
גלבע (וולפגנג) פנחס
גלברד אריה
גלברד (וסרמן) יעל (יעלה)
גלברט משה (סיני)
גלוזמן הנס
גלוזמן יוסף (יו)
גלוזר בצלאל
גלון עזרא
גלזינגר יוסף
גלזר (קושניר) אביבה
גלזר אליהו
גלזר (לוטר) אליעזר
גלזר מנחם (אבו דן)
גלטשטיין אנדי אשר
גלי (גלובטר) אלקנה (כסית)
גלי (גליקברג) יעקב (יענקלה)
גליגר יונטל
גליל עמיר
גלילי מאיר
גלילי (סלומון) שלמה (סלי)
גלילי שרגא
גלין (גלין) גלר אוריון (אורי)
גלינסון (גולובוב) תמר
גלינקא שמואל
גלינקא שרה
גליצקי ישראל (פיני, איזיה)
גליק וינשטוק דרורה
גליק (רוזנצויג) צפורה
גליקסון מרדכי (מומה, מוטקה)
גליקסמן דוד
גליקסמן דוד
גליקסמן צבי
גליקסמן שמואל
גלמידי משה (מושיקו)
גלמן בן עמי
גלס ישראל (גצל)
גלס (דרוקר) סימה
גלס (כספי) רינה
גלעד (גולדמן) אבנר
גלעד (אלטמן) אשר (אושרקה)
גלעד (גולדשטיין) בנימין
גלעד (גלס) זרובבל
גלעד (שוורץ) חולדה
גלעד (גרינברג) יהושע (יושע)
גלעד (גלטשטיין) יוסף (יוסי)
גלעד (פרבר) יפה
גלעד (גוטמן) ישראל (ישרואליק)
גלעד לאה
גלעד (גולדמן) מתתיהו (מתי)
גלעד (גולדברג) נתן
גלעדי בנימין (בני)
גלעדי יונתן (יויו)
גלעדי (אנטיפוב) יעקב
גלעדי יצחק
גלעדי (ביצ'קופ) עמליה
גלעדי עמנואל
גלעין (גלמן) יצחק
גלפז (גולדנר) דוד
גלפז (מולדובן) רחל
גלפמן ראובן
גלקוף גרשון
גלר אברהם
גלר אברהם (אורל)
גלר ברוך
גלר יצחק
גלר (קרוניק) לובה
גלר שלמה
גמזו חיים (חגי עפרוני)
גמר מרדכי
גן (גולדבלום) יהודית
גנאל (אנגל) חיים
גן-אל (בומגרטן) שלום
גנדלמן זלמן
גנון (זינגר) יהודית
גנור (וגנר) דב (ברלה)
גנזיה יוסף (יוסוף)
גניגר (גולדהגן) יצחק (גניגר)
גניגר (קורנפלד) עדה
גנין עמוס
גניסלב אריה
גנן (גרטנר) יעקב
גנן (Kertesz) משה
גנץ יהודה
גנץ נחום
גסטר זלמן
גסמן ג'ורג' (מקס)
גפן (גפנר) אורי
גפן (וינשטוק) אריה
גפן (גפנר) בנימין (אדיר)
גפן (קונפיטין) חיים
גפן (וינשטיין) ישעיהו (שייקה)
גפן משה
גפן סיומה (סיומקה)
גפן (דולינסקי) רבקה (רבקה)
גפן שי
גפן (וינר) שמואל
גפן שמעון
גפני אברהם
גפני (בומבי) בנימין
גפני (וינר) יהודה (קנבוס)
גפני ישראל
גפני (פולט) מלכה
גפני (ויניבסקי) ראובן (רובקה)
גצלר אריה
גרא (קרישבסקי) גרשון (גראל'ה)
גרא צבי (ציצי)
גראופה יצחק
גרבי יוסף (לודאן)
ג'רבי שלום (מינו)
גרביץ (שרפהרץ) אביבה
גרביץ ישראל
גרבלסקי יחיאל
גרבר יהושע
גרבר משה (משה גרביים)
גרבש (צימט) שולמית
גרדין חיים
גרדל (גולדברג) מרים (החסידה)
גרדנשטיין (שיקלר) שושנה
גרואג (שנברג) תמר
גרובר חנן
גרודמן אליהו (אליק)
גרוזובינסקי זאב (דיבה)
גרוזובינסקי (סגל) רבקה
גרוזימינסקי אבנר
גרוך (ליטבק) איטה
גרוכובינה גרשון (גשוּ)
גרומן נחמה (חנצ'ל)
גרון (גריני) אלי (ליקו)
גרונדלנד חיים
גרונר יאיר
גרוס אהרון (ארלה)
גרוס הנרי יעקב (ג'ק)
גרוס יוסף
גרוס (בורוכובסקי) יעלית
גרוס מאיר
גרוס משה
גרוס נחום
גרוס שמעיהו
גרוס (שצקי) שרה
גרוסמן (קוטינסקי) בינה
גרוסמן הלה
גרוסמן יהושע (שוקה)
גרוסמן יהושע (ישו)
גרוסמן יוסף
גרוסמן צבי
גרוספלד (גבירץ) בת-שבע
גרוספלד שמואל
גרזון פרץ פטר
גרטבול דב (דבלה)
גרטל (גרפלד) דינה
גריזי בנימין
גרייצר דוב
גרייצר עמיאל (עמי)
גרין חיים
גרין מרדכי (מוטקה)
גרין משה
גרין שמואל (שונדרי)
גרינאפל אריה
גרינבאום יוחנן (יוחקה)
גרינבאום (וייס) לאה
גרינבאום צבי
גרינבוים (מקלב) ברכה
גרינבוים גד
גרינבוים יעקב
גרינבוים עזרא
גרינבוים צבי
גרינבלום יוסף
גרינבלום (סנדיק) רינה
גרינברג (שנדור) אסתר
גרינברג זאב (טיטי)
גרינברג חנן
גרינברג כוכבא
גרינברג לאה
גרינברג ליאון
גרינברג מנשה (שמחה)
גרינברג מרדכי (מוטי)
גרינברג (זינדל) סנדר
גרינברג צבי
גרינברג ראובן
גרינברג (וינוגרד) שושנה (שוש)
גרינברג (לופו) שושנה
גרינברגר משה
גרינגר יוסף
גרינגרט נתן
גרינס (גרינט) דוב (ברל)
גרינפלד יואל
גרינפלד יונה (גינגי)
גרינפלד ישראל
גרינפלד ישראל
גרינפלד שלמה
גרינפלד שלמה
גרינפלדר מישל
גרינשטיין (גרונשטיין) יצחק-ג'ין (הצ'כי)
גרינשטיין ירדנה
גרינשטין חיים
גרינשלג אלכסנדר
גריף (נירקין) פנינה (פנינה צפונית)
גריץ מרדכי (מרסל)
גרנדש (לנצר) פנינה
גרנדשטיין יוכבד
גרנוב שלמה
גרנובסקי צבי
גרנות (גרוסקופף) אליקים (אלי)
גרנות (פת) צילה
גרנטשטיין יחיאל (פולי)
גרנטשטין ישראל
גרנית (גרינקר) ישראל
גרנר ברוך
גרסטל משה (פולסקה)
גרסטן צבי
גרסטן (ישראלי) רות
גרסי יוסף
ג'רסי דוד
גרסני מרדכי (מורה)
גרף חיים
גרץ גדעון
גרציקוב ניסן (ניסקה)
גרשוביץ אריה (גרלה)
גרשוביץ משה (מושיקו)
גרשון אלון
גרשון שלום
גרשונוביץ גרשון
גרשוני (פיינברגר) דבורה
גרשוני (חילובסקי) נתן
גרשוני (שוגר (שגריר)) רותי
גרשנוביץ אליעזר (ליליק)
גת (וינשטין) אליהו - חיים (אליק)
גת (גוטמן) אליעזר (לייזר)
גת אלישע
גת (אבטל) חנה (חנצ'יק)
גת (וינשטין) יעקב (יענקל'ה)
גת (אולר) ישראל (שרוליק)
גת (גורודינסקי) מאי (מאיקה)
גת (רבינוביץ) נחמה
דבורי (ביננקופ) זאב
דבורסקי יונה
דביר (לאזר) אביבה
דביר (מנדל) אלחנן
דביר (טמפל) אריה
דביר (מרדר) דבורה
דביר (טמפל) זאב
דביר (דודוביץ) יצחק (איצ'ה)
דביר לוי
דביר (דבורקינד) שבתאי
דביר (דבוז'צקי) שמריהו (שמרקה)
דבשי דוד
דגול (דגולו) אברהם (אברמלה)
דגוני (פישר) צבי
דגוני (פיש) שמחה
דגי (הרינג) מרדכי ("מוטקה")
דגיאלי אמנון
דגן ((דהן)) אברהם
דגן (כרמלי) גנוסיה
דגן דב
דגן (קוקוי) יהושע (יושע)
דגן (גרסטנהבר) יוסף
דגן (לייכין) מתתיהו (עוזי קליין)
דגן (ז'יטניק) פנחס (דוצ'ה)
דגן (בן אהרון (אברהמי)) פנינה
דגן צבי (צביקה)
דגן (גרינברג) צפורה (תרצה בן דוד)
דגן (פורטוגלי) רות (רותה)
דגן (גרסטנר) שמואל (זם)
דגן (טרכטנבכייט) שמשון (הג'ינג'י)
דגני אהרן ("איציק")
דגני ארז
דגני יוסף
דגני (דלוגושלסקי) יוסף (גולו)
דגני (יפה) יעל
דגני ניסן
דגני נתן
דגני (אורנשטין) שושנה
דגני (אלתרמן) שלמה
דדשוב אהרן
דדשוב משה
דה פריז יהודה
דה האס (גולדברג) יפה
דהאן מאיר
דהאן נעים
דה-מלאך (דה-אנג'לס) יואל (פופולו)
דהן מרק
דהרי יצחק
דואה (לקריץ) יצחק ("אייזיק")
דואניאס שלמה
דואק יהושע (שעשוע)
דובדבני (אברבנאל) רוזה
דובדבני (קורשנצויג) שמעון
דובו שמואל
דובוב אריה
דובז'ינסקי נתן
דובינה יאיר (ייה)
דובינה (ציבין) רבקה (רבקהלה)
דובלי אהרון
דובנבאום ליאוני
דובנבוים גרשון (דבמבם)
דובנו יצחק (יואב)
דובנוב אסתר
דוברוב אליעזר
דוברין צלה
דוברס גדליהו
דובשני חיים
דוד אליהו
דוד (שור) בתיה
דוד גדעון
דוד מנחם (מנדוש)
דוד פנחס (פנקו)
דודאי עמוס
דודזון מנחם (חם)
דודמן (דודאי) זלמן
דוויק רחמים
דוחן (זאבי) רותי (רותה)
דוידוב (בנימיני) שושנה (שוש)
דוידוביץ בנימין ("יומי")
דוידוביץ זיקה
דוידוביץ (דומשביצקי) כרמלה (כושית)
דוידוביץ מנשה
דוידוביץ משה
דוידוביץ צבי
דוידוביץ שמואל
דוידוף משה
דוידזון מאיר
דוידי אהרון
דוידי דניאל (דני)
דוידי חסידה
דוידי עמוס
דוידי צבי (צביקה הלבן)
דוידי רבקה
דוידי (ברזני) שושנה (שושי)
דוידי (וילנסקי) תרזה
דויטש בן ציון
דויטש חנוך
דויטש טוביה
דויטש יצחק
דויטש משה
דויטש (שוורץ) צפורה
דויטש (אלטברג) רפאל
דויטש רפאל
דויטשר יצחק
דולגין (הלברשטין) מירה
דוליצקי שלום
דולמן יצחק
דומי (דומושבצקי) חיים
דומנסקי יעקב (יוקל)
דון (אפשטיין) תמר
דונגי אהרון
דוניו אריה
דונר מכס
דורון (דדוש) בנימין (דדוש)
דורון גרשון
דורון (רוט) דוד (סמיציק)
דורון (ורון) חסדאי (רוידו)
דורון (צלניק) ישראל (גנדי)
דורון (דוידוביץ) עמיהוד
דורון (פודור) עמיר
דורון (דורוגויר) צדוק
דורון שלמה
דורסיני (זלדין) עטרה
דותן אלכסנדר
דותן (דולינסקי) יהונתן (ג'וני)
דותן (טוביהו) רינה
דותן (גולדמן) שמעון (מוני)
דזלושינסקי אריה
דחר (פרידלנדר) יהודית
דיאמנט צבי
דיטריך ((גרהרד)) פרץ
דייג (גרינשפון) שושנה (כרמלית)
דיין (קורט פישר) אלי (גיורא בלום)
דיין אלי
דיין בני
דיין יוסף
דיין יצחק (איזק (זקי))
דיין מכלוף-יצחק
דיין משה
דיכובסקי אליעזר
דים יצחק (איציק)
דימנט אברהם (אהוד)
דימנט (טננבאום) יהודית
דינור (גוטליב) אלחנן
דינר גורי
דינר דוד
דיקמן זאב
דיקמן פרח
דליות (וינרב) שמואל
דמיו אמנון
דן (דויטשמן) יואל
דן (דהן) נחום
דנאי יעקב
דנגורי יהודה
דנה אלי
דנה דוד
דנה יצחק (יפתח)
דנה (זגה) רחל
דנוך זכריה (זוכרוב)
דנון יוסף-יוסקו (כרמי)
דני (רובין) שולמית
דניאל
דניאל ישראל ("טולו")
דניאל מרדכי
דניאל מרדכי
דניאל משה
דניאלי (שמחאי) זיוה
דניאלי (הלברייך) חיים (בעז)
דניאלי (מזרחי) מרדכי
דניאלי עמי (עמי דני)
דנין יוסף (פפו)
דנינו משה
דנן (סבירסקי) בלה
דננברג-לשינסקי (הרציג) חנה
דנציג סיומקה
דנציגר ישראל
דנציגר (רוזנבלום הנגלטרוב) סימה
דנקנר שמואל
דסאור שלמה
דסקל זכריה
דסקל מיכאל
דסקל נוח
דסקל שמואל (אקסי)
דערי מנשה
דערי שלום
דפנה (לורבר) פנחס (פינקו)
דפנה (דונק) ראובן
דפני אפרים (אפרא)
דפני (ריגורדסקי) משה (סיילור)
דפני ראובן
דקל (רובינשטיין) דובה
דקל (דקלו) יהודה
דקל (דיכטר) יחזקאל (חקי)
דקל (דוקלר) יצחק (דוקי)
דקל (דובקין) נחמה
דקל (רם זיטץ) רינה
דקל (קוסוצקי) שלומית
דר אברהם
דר יצחק (כושי)
דר (מזרחי) רבקה (בקי)
דראט אליהו
דרובין יואל
דרוזדיק נעמי
דרויאן נחום (נחומל'ה)
דרומי (טיטינסקי) דב
דרוקס אדם
דרוקר (בן עקיבא) גילה (הג'ינג'ית)
דרור
דרור (ברוש) אלקה
דרור (אגרט) אמנון
דרור (צ'ובה) אמציה (צ'ובה)
דרור (פרידלנסקי) אפרים
דרור (פרנק) בן ציון (בנץ)
דרור (פרידמן) בנימין (בני)
דרור זהבית
דרור חנה
דרור (מגר) טובה
דרור (צ'ובינסקי) יהודה (צובה)
דרור (פינברג) יוסף
דרור (הובר) יוסף (יוסל'ה)
דרור (פרנקו) יעקב
דרור (דרייער) יעקב (קלאוס)
דרור (שולב) ישראל
דרור (רכב) מסדה
דרור משה (מויץ)
דרור (שרק) משה
דרור (טרייטל) נתן
דרור (גידעוני) עדנה
דרור (אגרט) צביקה
דרור (פלמוני) צפירה
דרור (דרייר) קלאוס יעקב (הדוקטור)
דרורי (דרי) אברהם (אברמיק)
דרורי (פרימן) אהרון (אהרוני)
דרורי בצלאל (ישקה)
דרורי (ליברזון) גדעון
דרורי דוד
דרורי יהושע
דרורי יעקב
דרורי (לנגה) רות (רותי)
דרזדנר מאיר (איתמר)
דרזדנר (מדזיני) מרים (מיקי)
דרזדנר משה
דרזנר אברהם (בוב)
דריימן שלמה
דרייפוס אדגר
דרכסלר יהודה (אידל)
דרסלר יעקב
דשא (דויטש) אברהם
דשא (זלוטולוב) אברהם (אברהמי)
דשא (קליבלט) חנן (פוקסי)
דשא (אלטשולר) נעמי
האוזר (הויזר) אריה (לייב)
האזרחי יצחק (יוץ)
האי נתן
האן אשר
האפט (שיטרית) כרמלה
האפט (גוטפריד) מיכאל (מיקי)
הברון (היילברונר) חנן
הברון (נשרי) רינה
הברמן אריה
הגלילי (קרייזלמן) מתתיהו (מוטקה)
הגלעדי יאיר
הגתי (חומסקי) מיכל
הדה דגנית (מרגלית)
הדונית נוביקוב גלזר מרים
הדני (הודנסקי) טוביה (טדי)
הדני (דינוביץ) מרדכי (מוטל'ה)
הדסי (הופף) אפרים (הופלה)
הדר אברהם
הדר (הלפרין) אריה (פשוש)
הדר (מיברג) הרצליה
הדר (ביגלמן) ישראל (ביגלה)
הדר (הרלינגר) ישראל
הדרי (לימונצ'יק) דוד
הוברמן אמנון
הוברמן אסתר
הוברמן אריה