חטיבת יפתח - הגדוד הראשון - הכשרות - פלוגה א - 1
תאור התמונה:
חטיבת יפתח - הגדוד הראשון: פלוגה א', הכשרת יגור, הכשרת הזורע, הכשרת עין-השופט
מס' תמונה: אלבום
נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים