חטיבת יפתח - הגדוד הראשון - הכשרות - פלוגה ד - 1
תאור התמונה:
חטיבת יפתח - הגדוד הראשון: פלוגה ד', הכשרת אבוקה, הכשרת דליה + הכשרת עין שמר מגדוד 4
מס' תמונה: אלבום
נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים