מבצע דני "עשרת הימים"

אלבום: חטיבת הראל - הגדוד השישי - 3
תאור התמונה:
חזרה מכסלה
תאריך צילום: 19.7.1948
מס' עמוד באלבום: 15
מס' תמונה: 4412
נתקבל מ: עמוס עמיחי
נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים