חטיבת יפתח - הגדוד השלישי - הכשרות - 9

תאור התמונה:
חטיבת יפתח - הגדוד השלישי: הכשרת עין-גב, הכשרת אילת-השחר
מס' תמונה: אלבום
נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים