יצחק שדה - 1

תאור התמונה:
יצחק שדה - מפקד חטיבה 8 במלחמת העצמאות
מס' תמונה: אלבום
נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים