חטיבת הנגב - 4

תאור התמונה:
חטיבת הנגב - מבצע ''יואב'' (''עשר המכות''): כיבוש באר שבע
מס' תמונה: אלבום
נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים