חטיבת הנגב - 2

תאור התמונה:
חטיבת הנגב, לחימת יחידות הפלמח בנגב הנצור (בגזרה הצפונית)
מס' תמונה: אלבום
נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים