הכשרות מגוייסות בתקופת המאבק- הכשרת גבת

תאור התמונה:
הכשרות מגויסות בתקופת ה'מאבק' 1947-1944 הכשרת גבת
מס' תמונה: אלבום
נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים