הכשרת נוה ים

תאור התמונה:
מהים אל הנחל - הסיפור המלא של הכשרת נוה-ים 1947-1950
מס' תמונה: אלבום
נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים