חטיבת הנגב - 3

תאור התמונה:
חטיבת הנגב - לחימת יחידות הפלמח בנגב הנצור (בגזרה הדרומית)
מס' תמונה: אלבום
נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים