חטיבת הראל - הגדוד השישי - 2

תאור התמונה:
חטיבת הראל - הגדוד השישי : גדוד ירושלים
מס' תמונה: אלבום
נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים