פלי"ם ספינות המעפילים ג - אקסודוס

תאור התמונה:
פלי''ם - ספינות המעפילים: אקסודוס, יציאת אירופה, תש''ז
מס' תמונה: אלבום
נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים