החבורה

תאור התמונה:
"החבורה" אנשי ההגנה ויוצאי הפלמ"ח בצבא הבריטי שפעלו במסווה במשימות ההעפלה והרכש
מס' תמונה: אלבום
נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים