"השחר" המחלקה הערבית של הפלמ"ח (המסתערבים) בארצות ערב
תאור התמונה:
''השחר'' - המחלקה הערבית של הפלמ"ח
מס' תמונה: אלבום
נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים