"השחר" המחלקה הערבית

תאור התמונה:
"השחר" המחלקה הערבית של הפלמ"ח (המסתערבים) בארצות ערב
מס' תמונה: אלבום
נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים