פלוגה ד התל-אביבית 1947-1941

תאור התמונה:
פלוגה ד התל-אביבית 1947-1941
מס' תמונה: אלבום
נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים