דיר – ראפאת

אלבום: חטיבת הראל הגדוד הרביעי הפורצים דרך בורמה 2
תאור התמונה:
הכניסה למנזר דיר ראפאת
מס' עמוד באלבום: 12
מס' תמונה: 8504
נתקבל מ: מ. ויילר
נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים