חטיבת הראל הגדוד הרביעי הפורצים פלוגות א ב ג 4
תאור התמונה:
חטיבת הראל הגדוד הרביעי הפורצים פלוגות א ב ג 4
מס' תמונה: אלבום
נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים