דמויות בפלוגה

אלבום: ראשונים תמיד אנחנו פלוגה א של הפלמ"ח א
תאור התמונה:

מופיעים בתמונה: גבריאל (גברוש) רפפורט
מס' עמוד באלבום: 43
מס' תמונה: 11706
נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים