בית קשת, 1944-1948

מס' קלטת: 3.9
תוכן: סיפורה של האחזות הפלמ"ח הראשונה שהוקמה בשנת 1944 על ידי חברי הפלמ"ח, יוצאי פלוגה א'. הם מספרים על הקמת ההיאחזות ועל תקופת מלחמת העצמאות. מצורפים קטעי וידאו וסטילס מהתקופת המלחמה. בין המשתתפים: משה כלפון, בתיה כלפון, בתיה ערמון, מיכאל נתן.
אורך הסרט: 20 דקות
הופק ב - 1999
מפיקים: חיליק נאמן, טלי לוטן - ויווצ'ה הפקות
תוכן: סיפורה של האחזות הפלמ"ח הראשונה שהוקמה בשנת 1944 על ידי חברי הפלמ"ח, יוצאי פלוגה א'. הם מספרים על הקמת ההיאחזות ועל תקופת מלחמת העצמאות. מצורפים קטעי וידאו וסטילס מהתקופת המלחמה. בין המשתתפים: משה כלפון, בתיה כלפון, בתיה ערמון, מיכאל נתן.
אורך הסרט: 20 דקות
הופק ב - 1999
מפיקים: חיליק נאמן, טלי לוטן - ויווצ'ה הפקות

נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים