עשור לבית הפלמ"ח

מס' קלטת: 5.48
תוכן: בחודש יוני 2010 מלאו עשר שנים לפתיחת בית הפלמ"ח ברמת-אביב. לציון המאורע נתכנסו באולם ע"ש מלווי השיירות בבית הפלמ"ח, מוזמנים רבים, חברי פלמ"ח ולוחמים, חברי דור ההמשך, בני משפחות ואורחים. הנחה את הערב זאב לכיש, מנהל הבית. נשאו ברכות: שייקה גביש - יו"ר עמותת דור הפלמ"ח, צביקה עדן - מנהל יחידת המוזיאונים במשרד הביטחון. נשאו דברים: ד"ר אורית שחם-גובר, האוצרת של מוזיאון הפלמ"ח. פרופסור זאב צחור דבר על הפלמ"ח, הציונות והקמת מדינת ישראל. את הטקס ליוותה בצליל ובאומר תזמורת צה"ל.
אורך הסרט: 120 דקות
הופק ב - 06/ 2010
מפיקים: עמותת דור הפלמ"ח
צלם/ת: אלדד חרובי
תוכן: בחודש יוני 2010 מלאו עשר שנים לפתיחת בית הפלמ"ח ברמת-אביב. לציון המאורע נתכנסו באולם ע"ש מלווי השיירות בבית הפלמ"ח, מוזמנים רבים, חברי פלמ"ח ולוחמים, חברי דור ההמשך, בני משפחות ואורחים. הנחה את הערב זאב לכיש, מנהל הבית. נשאו ברכות: שייקה גביש - יו"ר עמותת דור הפלמ"ח, צביקה עדן - מנהל יחידת המוזיאונים במשרד הביטחון. נשאו דברים: ד"ר אורית שחם-גובר, האוצרת של מוזיאון הפלמ"ח. פרופסור זאב צחור דבר על הפלמ"ח, הציונות והקמת מדינת ישראל. את הטקס ליוותה בצליל ובאומר תזמורת צה"ל.
אורך הסרט: 120 דקות
הופק ב - 06/ 2010
מפיקים: עמותת דור הפלמ"ח
צלם: אלדד חרובי

נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים