גואל לויצקי

מס' קלטת: 2.61
תוכן: קורות משפחת לויצקי עם עלייתם ארצה בשנת 1905. נדודי המשפחה בתקופת השלטון התורכי והתיישבות בירקונה בתקופת המנדט. גואל גויס לארגון ה'הגנה' בגיל 14 שנה, היה גם נוטר והצטרף לפלמ"ח. כאיש התיישבות, היה חבר קיבוץ אלונים במערב עמק יזרעאל, מראשית הייישוב במחצית שנות ה-30 של המאה שעברה. גואל פעל כמדריך וכמפקד בקורסים של הפלמ"ח ושל ארגון ה'הגנה'. במלחמת העצמאות ולפניה שימש כמפקד סדום וים המלח. לאחר מכן היה גם בגדוד 91. גואל נפטר בגיל 92 בחודש מרץ 2009. מהדורה חדשה הוכנה: יוני 2015.
אורך הסרט: שעה
הופק ב - 2009
מפיקים: עמי לביא-לויצקי ומשפחת לויצקי
תוכן: קורות משפחת לויצקי עם עלייתם ארצה בשנת 1905. נדודי המשפחה בתקופת השלטון התורכי והתיישבות בירקונה בתקופת המנדט. גואל גויס לארגון ה'הגנה' בגיל 14 שנה, היה גם נוטר והצטרף לפלמ"ח. כאיש התיישבות, היה חבר קיבוץ אלונים במערב עמק יזרעאל, מראשית הייישוב במחצית שנות ה-30 של המאה שעברה. גואל פעל כמדריך וכמפקד בקורסים של הפלמ"ח ושל ארגון ה'הגנה'. במלחמת העצמאות ולפניה שימש כמפקד סדום וים המלח. לאחר מכן היה גם בגדוד 91. גואל נפטר בגיל 92 בחודש מרץ 2009. מהדורה חדשה הוכנה: יוני 2015.
אורך הסרט: שעה
הופק ב - 2009
מפיקים: עמי לביא-לויצקי ומשפחת לויצקי

נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים