אלי איל - איש מחלקת הטיס של הפלמ"ח

מס' קלטת: 2.125
תוכן: שני סרטים עם אלי איל. איש הפלמ"ח מותיקי מחלקת הטיס. היסטוריון ולוחם. הסרט הראשון, ראיון עימו לאנשי עמותת בני גוש עציון. קורות חייו של אלי: יליד גרמניה. עלה ארצה לקיבוץ שריד. בשנת 1941 התגייס לפלמ"ח. שרת חמש שנים בפלמ"ח. סייר וטייל. עליה על המצדה עוד בטרם תקופת החפירות והגילויים בה. עם הזמן הצטרף למחלקת הטיס, עבר לקיבוץ נען. שם פעלה מחלקת הטיס, במסווה של חברת "אווירון". הסרט השני, מלווה את אלי בסיור בנגב. סיור בעקבות טייסת הנגב. אלי עובר בין המקומות והפעילויות השונות של הטייסת במלחמת העצמאות.
הופק ב - 03/ 2006
תוכן: שני סרטים עם אלי איל. איש הפלמ"ח מותיקי מחלקת הטיס. היסטוריון ולוחם. הסרט הראשון, ראיון עימו לאנשי עמותת בני גוש עציון. קורות חייו של אלי: יליד גרמניה. עלה ארצה לקיבוץ שריד. בשנת 1941 התגייס לפלמ"ח. שרת חמש שנים בפלמ"ח. סייר וטייל. עליה על המצדה עוד בטרם תקופת החפירות והגילויים בה. עם הזמן הצטרף למחלקת הטיס, עבר לקיבוץ נען. שם פעלה מחלקת הטיס, במסווה של חברת "אווירון". הסרט השני, מלווה את אלי בסיור בנגב. סיור בעקבות טייסת הנגב. אלי עובר בין המקומות והפעילויות השונות של הטייסת במלחמת העצמאות.
הופק ב - 03/ 2006

נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים