יוסקה יריב - סיפור חיים

מס' קלטת: 2.79
תוכן: יוסקה יריב מוותיקי ומבכירי לוחמי הפלמ"ח ומפקדיו. פרשת חייו ופעלו, הכולל את חלקו בעלילות עלייה ב', בהעברת מעפילים מעתלית ליגור. יוסקה נטל חלק בפעולת פיצוץ מתקן הראדר על הר הכרמל בחיפה בראשית שנת 1946. כן נטל במסגרת תנועת המרי בפעולות רבות נוספות ברחבי הארץ. במלחמת העצמאות, שימש כמפקד גדוד בחטיבת הנגב, עימו נלחם עד תום הקרבות. יוסקה המשיך לשרת בצה"ל, בתחומי ביטחון ומודיעין עלומים. היה מפקד בכיר ב"מוסד" לאחר מכן. במסגרת הסרט מברכים את יוסקה אנשים רבים, ביניהם: נחום שריג, עוזי נרקיס, מיכה פרי, ישכה שדמי, אורי בן-ארי, ראש עיריית באר-שבע. במעמד הברכות והכינוס הוענק דגל חטיבת הנגב לעיר באר-שבע.
אורך הסרט: שעתיים ו-38 דקות
הופק ב - 2003
תוכן: יוסקה יריב מוותיקי ומבכירי לוחמי הפלמ"ח ומפקדיו. פרשת חייו ופעלו, הכולל את חלקו בעלילות עלייה ב', בהעברת מעפילים מעתלית ליגור. יוסקה נטל חלק בפעולת פיצוץ מתקן הראדר על הר הכרמל בחיפה בראשית שנת 1946. כן נטל במסגרת תנועת המרי בפעולות רבות נוספות ברחבי הארץ. במלחמת העצמאות, שימש כמפקד גדוד בחטיבת הנגב, עימו נלחם עד תום הקרבות. יוסקה המשיך לשרת בצה"ל, בתחומי ביטחון ומודיעין עלומים. היה מפקד בכיר ב"מוסד" לאחר מכן. במסגרת הסרט מברכים את יוסקה אנשים רבים, ביניהם: נחום שריג, עוזי נרקיס, מיכה פרי, ישכה שדמי, אורי בן-ארי, ראש עיריית באר-שבע. במעמד הברכות והכינוס הוענק דגל חטיבת הנגב לעיר באר-שבע.
אורך הסרט: שעתיים ו-38 דקות
הופק ב - 2003

נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים