דחילק מוטקה היא אמרה לו

מס' קלטת: 3.75
תוכן: קלטת אודיו של שידור שנערך ברשת ב', ב-26 ביולי 2011 לציון 70 שנה לייסוד הפלמ"ח. את השידור הינחה ד"ר יצחק נוי. שיח של לוחמי פלמ"ח לקראת הכנס של 70 שנה לייסוד הפלמ"ח. משתתפים: יצחק טישלר - השתתף בקרב מלכיה, חבר הכשרת מעוז בחטיבת יפתח; זימרה פלד - התגייסה בסוף שנת 1945 מפרדס חנה, הייתה בין מלווי השיירות; אלעד פלד - מוותיקי הפלמ"ח ולוחמיו - מפקד כוח הפלמ"ח שהשתתף בשחרור העיר צפת; אברהם בוצר - מפקד חיל-הים, מלוחמי הפלי"ם; ד"ר אבי עופר - מחברי דור ההמשך של הפלמ"ח; כן צויינו בשיחה מולה כהן, מפקד חטיבת יפתח ומפקד הגדוד השלישי וסגנו משה קלמן. בחלק השני השתתפו: אליהו סלע [רעננה] ממפקדי הגדוד הרביעי וחטיבת הראל; הסופר נתן שחם; ישעיהו גביש - יו"ר עמותת דור הפלמ"ח, מלוחמי ומפקדי הגדוד הראשון וחטיבת יפתח; אל"מ בני מיכלסון דיבר על הפלמ"ח כיחידה צבאית; הזמר גבי ברלין, הנעים בשירי התקופה.
אורך הסרט: 43 דקות - קלטת ראשונה, 45 דקות - קלטת שנייה
הופק ב - 26/ 07/ 2011
מפיקים: רשות השידור - רשת ב'
תוכן: קלטת אודיו של שידור שנערך ברשת ב', ב-26 ביולי 2011 לציון 70 שנה לייסוד הפלמ"ח. את השידור הינחה ד"ר יצחק נוי. שיח של לוחמי פלמ"ח לקראת הכנס של 70 שנה לייסוד הפלמ"ח. משתתפים: יצחק טישלר - השתתף בקרב מלכיה, חבר הכשרת מעוז בחטיבת יפתח; זימרה פלד - התגייסה בסוף שנת 1945 מפרדס חנה, הייתה בין מלווי השיירות; אלעד פלד - מוותיקי הפלמ"ח ולוחמיו - מפקד כוח הפלמ"ח שהשתתף בשחרור העיר צפת; אברהם בוצר - מפקד חיל-הים, מלוחמי הפלי"ם; ד"ר אבי עופר - מחברי דור ההמשך של הפלמ"ח; כן צויינו בשיחה מולה כהן, מפקד חטיבת יפתח ומפקד הגדוד השלישי וסגנו משה קלמן. בחלק השני השתתפו: אליהו סלע [רעננה] ממפקדי הגדוד הרביעי וחטיבת הראל; הסופר נתן שחם; ישעיהו גביש - יו"ר עמותת דור הפלמ"ח, מלוחמי ומפקדי הגדוד הראשון וחטיבת יפתח; אל"מ בני מיכלסון דיבר על הפלמ"ח כיחידה צבאית; הזמר גבי ברלין, הנעים בשירי התקופה.
אורך הסרט: 43 דקות - קלטת ראשונה, 45 דקות - קלטת שנייה
הופק ב - 26/ 07/ 2011
מפיקים: רשות השידור - רשת ב'

נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים