כנס הפלמ"ח התשיעי שנת 2004

מס' קלטת: 5.33
תוכן: צילומי סטילס מכנס הפלמ"ח שנערך בהיכל התרבות בתל-אביב בחודש ספטמבר 2004. כ-200 צילומי סטילס שבוצעו על ידי ישראל הדרי.
הופק ב - 09/ 2004
מפיקים: ישראל הדרי
צלם/ת: ישראל הדרי
תוכן: צילומי סטילס מכנס הפלמ"ח שנערך בהיכל התרבות בתל-אביב בחודש ספטמבר 2004. כ-200 צילומי סטילס שבוצעו על ידי ישראל הדרי.
הופק ב - 09/ 2004
מפיקים: ישראל הדרי
צלם: ישראל הדרי

נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים