הקומנדו הצרפתי

מס' קלטת: 3.90
תוכן: סרט חשוב המתעד במלל ובתמונה את סיפורו של הקומנדו הצרפתי במלחמת העצמאות. אנשי הקומנדו היו יהודים ולא יהודים אשר הגיעו מצרפת ומצפון-אפריקה במטרה לסייע במלחמת העצמאות בחזית הדרום. מפקדם היה קצין צבא צרפתי בשם טדי איתן. תיאורי הקרבות בהם נטלו חלק לוחמי הקומנדו במסגרת חטיבת הנגב, בגזרות באר-שבע, מבצע חורב ועוד. משתתפים בסרט: מיקי כהן, מוריס שוורץ, טדי איתן ולוחמים נוספים.
אורך הסרט: 25 דקות
הופק ב - 2014
מפיקים: אגודת המח"ל צרפת, קרן אור, ABSI
תוכן: סרט חשוב המתעד במלל ובתמונה את סיפורו של הקומנדו הצרפתי במלחמת העצמאות. אנשי הקומנדו היו יהודים ולא יהודים אשר הגיעו מצרפת ומצפון-אפריקה במטרה לסייע במלחמת העצמאות בחזית הדרום. מפקדם היה קצין צבא צרפתי בשם טדי איתן. תיאורי הקרבות בהם נטלו חלק לוחמי הקומנדו במסגרת חטיבת הנגב, בגזרות באר-שבע, מבצע חורב ועוד. משתתפים בסרט: מיקי כהן, מוריס שוורץ, טדי איתן ולוחמים נוספים.
אורך הסרט: 25 דקות
הופק ב - 2014
מפיקים: אגודת המח"ל צרפת, קרן אור, ABSI

נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים