על הציזבטרון עם יגאל אלון

מס' קלטת: 2.116
תוכן: קטע קצרצר מהווי מועד החמאם ביפו. אירוע בו רואיין יגאל אלון על ידי דן בן-אמוץ. הוא נשאל מתי הכיר את חיים חפר וכיצד החליט להקים את הצ'יזבטרון.
אורך הסרט: 5 דקות
תוכן: קטע קצרצר מהווי מועד החמאם ביפו. אירוע בו רואיין יגאל אלון על ידי דן בן-אמוץ. הוא נשאל מתי הכיר את חיים חפר וכיצד החליט להקים את הצ'יזבטרון.
אורך הסרט: 5 דקות

נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים