"אומרים שהיה פה"

מס' קלטת: 6.1
תוכן: יהונתן גפן מציג באומר ובצליל את השנים הראשונות של מדינת ישראל: הקמת המדינה, ההחלטה באומות המאוחדות, ההכרזה על הקמת המדינה, על הצ'יזבטרון. הבאת ארונו של חוזה מדינה, תיאודור הרצל לקבורה בהר הרצל. פרשת אלטלנה. בין המשתתפים: אניטה שפירא, איתן הבר, נעמי פולני, רות דיין, מוטי קירשנבוים, נורית גרץ.
אורך הסרט: 24 דקות
הופק ב - 2014
מפיקים: קסטינה תקשורת
תוכן: יהונתן גפן מציג באומר ובצליל את השנים הראשונות של מדינת ישראל: הקמת המדינה, ההחלטה באומות המאוחדות, ההכרזה על הקמת המדינה, על הצ'יזבטרון. הבאת ארונו של חוזה מדינה, תיאודור הרצל לקבורה בהר הרצל. פרשת אלטלנה. בין המשתתפים: אניטה שפירא, איתן הבר, נעמי פולני, רות דיין, מוטי קירשנבוים, נורית גרץ.
אורך הסרט: 24 דקות
הופק ב - 2014
מפיקים: קסטינה תקשורת

נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים