רביבים, יפתח - קיבוצים מעצבי גבול

מס' קלטת: 3.97
תוכן: סיפור עלייתם לקרקע של הקיבוצים רביבים ויפתח. כביטוי של תרומת ההתיישבות הקיבוצית לעיצוב גבולות ארץ ישראל בשנות המאבק על הקמת המדינה. לוחמי הפלמ"ח נטלו חלק פעיל בהתיישבות זו, הן בימים לפני מלחמת העצמאות, הן במהלכה והן עם סיום הקרבות. הסרט "קיבוצים מעצבי גבול", מוקדש בהוקרה לכול אותם רבים ויקרים אשר נטלו חלק במאמץ ההירואי להקמת היישובים לאורך הגבולות בשנותיה הראשונות של המדינה. לצורך הכנת הסרט רואיינו ברביבים, יונה וצבי בורנשטיין וחברים נוספים. בקיבוץ יפתח, רואיינו מלכה לדין, חנה ישראלי וחברים נוספים..
אורך הסרט: 23 דקות
הופק ב - 04/ 2015
מפיקים: אולפני אלרום
במאי/ת ותסריטאי/ת: דליה גוטמן
תוכן: סיפור עלייתם לקרקע של הקיבוצים רביבים ויפתח. כביטוי של תרומת ההתיישבות הקיבוצית לעיצוב גבולות ארץ ישראל בשנות המאבק על הקמת המדינה. לוחמי הפלמ"ח נטלו חלק פעיל בהתיישבות זו, הן בימים לפני מלחמת העצמאות, הן במהלכה והן עם סיום הקרבות. הסרט "קיבוצים מעצבי גבול", מוקדש בהוקרה לכול אותם רבים ויקרים אשר נטלו חלק במאמץ ההירואי להקמת היישובים לאורך הגבולות בשנותיה הראשונות של המדינה. לצורך הכנת הסרט רואיינו ברביבים, יונה וצבי בורנשטיין וחברים נוספים. בקיבוץ יפתח, רואיינו מלכה לדין, חנה ישראלי וחברים נוספים..
אורך הסרט: 23 דקות
הופק ב - 04/ 2015
מפיקים: אולפני אלרום
במאי ותסריטאי: דליה גוטמן

נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים