יום הולדת שבעים שנה של מולה כהן

מס' קלטת: 5.91
תוכן: לציון יום הולדתו השבעים של מולה כהן, נערך בחדר האוכל בקיבוץ אלונים ב-17 ביולי 1993, ערב מרגש. בערב זה נטלו חלק רבים מבכירי המדינה באותם הימים. ראש הממשלה ושר הביטחון מר יצחק רבין, שר החוץ מר שמעון פרס. וותיקי פלוגה א' של הפלמ"ח וביניהם: אלעד פלד ושאול ביבר. בערב נשאו ברכות: שמעון פרס אשר למד יחד עם מולה בבית הספר החקלאי בן-שמן. יצחק רבין אשר היה עם מולה בפלמ"ח משנת 1941. הוא ספר על כיבוש לוד על ידי חטיבת יפתח במבצע "דני". נשא דברים אלעד פלד אשר היה עם מולה בגדוד השלישי של הפלמ"ח. לאחר מכן סיפר שאול ביבר אודות טיול אחד למצדה בימי הפלמ"ח. רות אלון, אלמנתו של יגאל, סיפרה בהתרגשות על עזרתו של מולה להנצחת פעלו ודרכו של יגאל בפלמ"ח ובחיים הציבוריים. את סבא מולה ברכו הנכדות הגאות והמתרגשות.
אורך הסרט: שני סרטים, כל אחד בן 50 דקות
הופק ב - 17/ 07/ 1993
תוכן: לציון יום הולדתו השבעים של מולה כהן, נערך בחדר האוכל בקיבוץ אלונים ב-17 ביולי 1993, ערב מרגש. בערב זה נטלו חלק רבים מבכירי המדינה באותם הימים. ראש הממשלה ושר הביטחון מר יצחק רבין, שר החוץ מר שמעון פרס. וותיקי פלוגה א' של הפלמ"ח וביניהם: אלעד פלד ושאול ביבר. בערב נשאו ברכות: שמעון פרס אשר למד יחד עם מולה בבית הספר החקלאי בן-שמן. יצחק רבין אשר היה עם מולה בפלמ"ח משנת 1941. הוא ספר על כיבוש לוד על ידי חטיבת יפתח במבצע "דני". נשא דברים אלעד פלד אשר היה עם מולה בגדוד השלישי של הפלמ"ח. לאחר מכן סיפר שאול ביבר אודות טיול אחד למצדה בימי הפלמ"ח. רות אלון, אלמנתו של יגאל, סיפרה בהתרגשות על עזרתו של מולה להנצחת פעלו ודרכו של יגאל בפלמ"ח ובחיים הציבוריים. את סבא מולה ברכו הנכדות הגאות והמתרגשות.
אורך הסרט: שני סרטים, כל אחד בן 50 דקות
הופק ב - 17/ 07/ 1993

נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים