פגישה עם עובד בן חורין

מס' קלטת: שח 3/03
תוכן: עובד בן-חורין, ויזואלס: רוכב על סוס. על חייו כסטודנט למשחק באוניברסיטה, בן של כהניסט וחוזרת בתשובה. יחסי אמון בין מפקד לחייליו בצה"ל, עבודת צוות. טוהר הנשק. ליד מעין ברמת הגולן: אהבת ארץ ישראל, על סבו גברוש/גבריאל רפפורט, על יחסי דתיים וחילוניים.
תוכן: עובד בן-חורין, ויזואלס: רוכב על סוס. על חייו כסטודנט למשחק באוניברסיטה, בן של כהניסט וחוזרת בתשובה. יחסי אמון בין מפקד לחייליו בצה"ל, עבודת צוות. טוהר הנשק. ליד מעין ברמת הגולן: אהבת ארץ ישראל, על סבו גברוש/גבריאל רפפורט, על יחסי דתיים וחילוניים.

נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים