פגישה בנתניה עם שרולנה כהן, בנו ונכדו

מס' קלטת: שח 5/05
תוכן: מוסך ווולבו בנתניה: ישראל כהן/שרולנה: העבודה במוסך בשרות העם. על עבודה חקלאית, על שתוף הערבים בעבודה. רפי כהן (נכדו של שרולנה): על העבודה העברית כערך. משה כהן (בנו של שרולנה): על חשיבות העבודה העברית, אכזבתו מכך שמורשת הפלמ"ח לא עברה לדורות הבאים.
תוכן: מוסך ווולבו בנתניה: ישראל כהן/שרולנה: העבודה במוסך בשרות העם. על עבודה חקלאית, על שתוף הערבים בעבודה. רפי כהן (נכדו של שרולנה): על העבודה העברית כערך. משה כהן (בנו של שרולנה): על חשיבות העבודה העברית, אכזבתו מכך שמורשת הפלמ"ח לא עברה לדורות הבאים.

נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים