פגישה עם משה ואיזה דפני

מס' קלטת: שח 13/13
תוכן: משה דפני: העבודה כערך לאדם ולמדינה. חשיבות העבודה העברית. על חלומו להקים מדינה יהודית. חיי השיתוף בעבודה ובהכנסות בתקופת הפלמ"ח. עבודתו במוסד לעליה . על חותנו יצחק שדה. הערבים תופסים את העבודה ויתפסו את המדינה. איתן דפני: הערבים משתלטים על אדמות הגליל. המדינה ללא מנהיג. על גידול פרות והחיים בטבע. על חוסר הצדק החברתי במדינה. על יגאל אלון כמנהיג. איזה דפני: על האימונים והעבודה בקבוצים בתקופת הפלמ"ח. על אביה יצחק שדה כאיש הומני.
תוכן: משה דפני: העבודה כערך לאדם ולמדינה. חשיבות העבודה העברית. על חלומו להקים מדינה יהודית. חיי השיתוף בעבודה ובהכנסות בתקופת הפלמ"ח. עבודתו במוסד לעליה . על חותנו יצחק שדה. הערבים תופסים את העבודה ויתפסו את המדינה. איתן דפני: הערבים משתלטים על אדמות הגליל. המדינה ללא מנהיג. על גידול פרות והחיים בטבע. על חוסר הצדק החברתי במדינה. על יגאל אלון כמנהיג. איזה דפני: על האימונים והעבודה בקבוצים בתקופת הפלמ"ח. על אביה יצחק שדה כאיש הומני.

נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים