תמי ויולי כהן במחסום חווארה

מס' קלטת: שח 18/18
תוכן: יולי גרשטל-כהן ותמי כהן במחסום חווארה: על השפעת הכיבוש והמחסומים על האוכלוסיה הערבית. השוואה בין המצב הביטחוני ב-1948 למצב ב-2004. השפעת הכיבוש על חיילי צה"ל והחברה הישראלית. שיחות עם פלשתינאים במחסום על הסבל שבהמתנה הארוכה. על ציונות וגבולות הארץ. יולי: היעוד של הציונות צריך להיות במרכיבים התרבותיים ולא הלאומניים. נגד נוער הגבעות.
תוכן: יולי גרשטל-כהן ותמי כהן במחסום חווארה: על השפעת הכיבוש והמחסומים על האוכלוסיה הערבית. השוואה בין המצב הביטחוני ב-1948 למצב ב-2004. השפעת הכיבוש על חיילי צה"ל והחברה הישראלית. שיחות עם פלשתינאים במחסום על הסבל שבהמתנה הארוכה. על ציונות וגבולות הארץ. יולי: היעוד של הציונות צריך להיות במרכיבים התרבותיים ולא הלאומניים. נגד נוער הגבעות.

נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים