שיחות עם יולי גרשטל-כהן ותמר כהן

מס' קלטת: שח 19/19
תוכן: תמי כהן: בפלמ"ח היתה רוח של הומאניות וטוהר מידות. תנועות הנוער היו בסיס להגנת החברה. יולי גרשטל-כהן: על הבעיה היהודית-ערבית והמחסומים. שיחה עם ישראלה – מתנחלת על הנחיצות במחסומים כנגד המחבלים. יולי גרשטל ובועז ליאון באולפן עריכה: בחירתה לעשות סרטים אישיים על בעיות כואבות. סרטה "המחבל שלי" על יחסי ישראלים – פלשתינים.
תוכן: תמי כהן: בפלמ"ח היתה רוח של הומאניות וטוהר מידות. תנועות הנוער היו בסיס להגנת החברה. יולי גרשטל-כהן: על הבעיה היהודית-ערבית והמחסומים. שיחה עם ישראלה – מתנחלת על הנחיצות במחסומים כנגד המחבלים. יולי גרשטל ובועז ליאון באולפן עריכה: בחירתה לעשות סרטים אישיים על בעיות כואבות. סרטה "המחבל שלי" על יחסי ישראלים – פלשתינים.

נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים