תמר, מיקי ויולי כהן מדברים על הפלמ"ח

מס' קלטת: שח 20/20
תוכן: יולי גרשטל-כהן: על מפעל ההתנחלות והצורך במדינה דו-לאומית. אהבת ישראל. מיקי [מיכאל] כהן: הענקת אות הקוממיות למפקד המתנדבים הצרפתי. תמי ומיקי כהן: בפלמ"ח היו ערכים של אהבת הזולת, רעות, התנדבות ומסירות. הערכים קשורים למלחמה. היו אז חיים שוויוניים יותר והגשמה בהתיישבות. המשלטים בנגב. הנכונות למות למען הקמת המדינה. רצון בחברה יהודית-ישראלית עם ערכים. יולי: לא מוכנה למות למען המדינה, קדוש החיים. המתנחלים אינם ממשיכי הפלמ"ח. תמי: על המתנחלים ב-2004 המעכבים את בוא השלום. מיקי: יגאל אלון העדיף את הגיאוגרפיה על הדמוגרפיה. על האפשרות לחיות במדינה דו –לאומית.
תוכן: יולי גרשטל-כהן: על מפעל ההתנחלות והצורך במדינה דו-לאומית. אהבת ישראל. מיקי [מיכאל] כהן: הענקת אות הקוממיות למפקד המתנדבים הצרפתי. תמי ומיקי כהן: בפלמ"ח היו ערכים של אהבת הזולת, רעות, התנדבות ומסירות. הערכים קשורים למלחמה. היו אז חיים שוויוניים יותר והגשמה בהתיישבות. המשלטים בנגב. הנכונות למות למען הקמת המדינה. רצון בחברה יהודית-ישראלית עם ערכים. יולי: לא מוכנה למות למען המדינה, קדוש החיים. המתנחלים אינם ממשיכי הפלמ"ח. תמי: על המתנחלים ב-2004 המעכבים את בוא השלום. מיקי: יגאל אלון העדיף את הגיאוגרפיה על הדמוגרפיה. על האפשרות לחיות במדינה דו –לאומית.

נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים