פגישה עם דליה רבין-פילוסוף

מס' קלטת: שח 22/22
תוכן: דליה רבין-פילוסוף: סיור באתר הבניה של "מרכז רבין". רבין היה מדינאי בעל שם עולמי. המבנה נועד להזכיר את הרצח ב-4 בנובמבר 1995. התפתחות החברה הישראלית משולבת בביוגרפיה האישית של יצחק רבין. שיחה עם פועלים ערבים באתר על התקווה לשלום. היחסים בין יצחק רבין ליגאל אלון. על רבין כפוליטיקאי מיוחד שאהב את תפקידו.
תוכן: דליה רבין-פילוסוף: סיור באתר הבניה של "מרכז רבין". רבין היה מדינאי בעל שם עולמי. המבנה נועד להזכיר את הרצח ב-4 בנובמבר 1995. התפתחות החברה הישראלית משולבת בביוגרפיה האישית של יצחק רבין. שיחה עם פועלים ערבים באתר על התקווה לשלום. היחסים בין יצחק רבין ליגאל אלון. על רבין כפוליטיקאי מיוחד שאהב את תפקידו.

נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים