באולפן ההקלטה

מס' קלטת: שח 29/29
תוכן: באולפן ההקלטה: שרים סולו: מיקי כהן, רבקה קרמר, מאיר פעיל, ישראל כהן, אברהם אדן/ברן, רפי כהן, עובד בן-חורין, איתן דפני ובתו, חיים חפר, חיים יבין, שרון בן-עזר וחיים אילפמן.
תוכן: באולפן ההקלטה: שרים סולו: מיקי כהן, רבקה קרמר, מאיר פעיל, ישראל כהן, אברהם אדן/ברן, רפי כהן, עובד בן-חורין, איתן דפני ובתו, חיים חפר, חיים יבין, שרון בן-עזר וחיים אילפמן.

נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים