שרים באולפן ההקלטות

מס' קלטת: שח 30/30
תוכן: באולפן ההקלטה: חיים חפר, רבקה קרמר, ישראל כהן, חסידה פעיל, מאיר פעיל, אברהם אדן/ברן, שרון בן-עזר. השירים היו תחליף לתפילה, לוו את תהליך המדינה בדרך. שירי תנועות הנוער ומנגינות רוסיות.
תוכן: באולפן ההקלטה: חיים חפר, רבקה קרמר, ישראל כהן, חסידה פעיל, מאיר פעיל, אברהם אדן/ברן, שרון בן-עזר. השירים היו תחליף לתפילה, לוו את תהליך המדינה בדרך. שירי תנועות הנוער ומנגינות רוסיות.

נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים