עוז אלמוג על דור הפלמ"ח, חיים חפר על הפלמ"ח

מס' קלטת: שח 33/33
תוכן: עוז אלמוג: ההייטק הוא תוצר היזמות והאלתור. ערך העבודה. המתנחלים היום אינם ברוח הפלמ"ח. היחס לערבים בדור הפלמ"ח ולפלשתינים היום. על תופעת הירידה מהארץ של דור הנכדים. על יצחק רבין. חברי הפלמ"ח חיו במחויבות ומטרה מוסרית למען המדינה. חיים חפר: קורא את שירו "חושך" על המדינה שנגזלה ממנו. אהבת ישראל בשיריו ובמציאות. על כתיבתו כפייטן. כתיבת השירים בפלמ"ח. על עבודה ואימונים בקבוצים. הווי שיריה סביב המדורה. כתיבה בשפה מדוברת. התרבות בפלמ"ח, המסעות בפלמ"ח. מורשת הפלמ"ח עברה גם לדורות הבאים.
תוכן: עוז אלמוג: ההייטק הוא תוצר היזמות והאלתור. ערך העבודה. המתנחלים היום אינם ברוח הפלמ"ח. היחס לערבים בדור הפלמ"ח ולפלשתינים היום. על תופעת הירידה מהארץ של דור הנכדים. על יצחק רבין. חברי הפלמ"ח חיו במחויבות ומטרה מוסרית למען המדינה. חיים חפר: קורא את שירו "חושך" על המדינה שנגזלה ממנו. אהבת ישראל בשיריו ובמציאות. על כתיבתו כפייטן. כתיבת השירים בפלמ"ח. על עבודה ואימונים בקבוצים. הווי שיריה סביב המדורה. כתיבה בשפה מדוברת. התרבות בפלמ"ח, המסעות בפלמ"ח. מורשת הפלמ"ח עברה גם לדורות הבאים.

נושאים ראשיים
מאגרי מידע
אוצר תמונות הפלמ"ח
בדיקה
מפות
ספריה
ארכיון סרטים
ארכיון עדויות
ארכיון מוצגים
לוחמים - חברים
שורת הנופלים